Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú, podpísanú a vyplnenú prihlášku môžete poslať poštou na adresu školy, alebo ju donesiete osobne do dvoch týždňov po skončení prerušenia výučby. Peniaze potrebné na nákup zošitov doneste ekonómke školy najneskôr do  dvoch týždňov po skončení prerušenia výučby.Ak ste prihlášku vypísali a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: