• Koncepcia školy

    • Koncepcia školy

    •                                           Koncepcia_skoly_2021-2026.pdf

      

     STRATEGICKÁ VÍZIA ŠKOLY

      

     Vyučovať neznamená naplniť nádobu,

     ale zapáliť oheň“

                                                                                                              ( William Butler Yets)

     Chceme pokračovať v budovaní modernej školy ako centra vzdelávania, výchovy a športu v regióne Domaše. Škola bude otvoreným spoločenstvom detí, žiakov učiteľov a rodičov ale aj širšej komunity obce a regiónu. Ako sústavne učiaca sa inštitúcia, bude spájať kvalitný a efektívny edukačný proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych schopností žiakov so zameraním na ich úspešné uplatnenie sa v živote. Edukačný proces bude postavený na humanitných princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní, kde vzdelávanie a výchova sa budú navzájom prelínať a dopĺňať.