• Verejný obstarávateľ

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 2/2022 Servisná zmluva na prehliadku a diaľkový dohľad tepelných čerpadiel 1 004,00 bez DPH 03.10.2022 ROBUR s.r.o. Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa Marián Oľšav Riaditeľ školy
  VO: Súhrnná správa 2/2022 Súhrnná správa s DPH 11.07.2022
  Zmluva 0720/2022 Dodávka elektriny 28/MWh bez DPH 22.06.2022 MAGMA ENERGIA a.s. Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa Marián Oľšav Riaditeľ školy
  Objednávka 23/2022 Aktualizačné vzdelávanie 400,00 s DPH 20.05.2022 3idea s.r.o. Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa Marián Oľšav Riaditeľ školy
  VO: Súhrnná správa 1/2022 Súhrná správa s DPH 29.04.2022
  Objednávka 1/2022 Renovácia stien školskej knižnice - stierky. 3 950,45 s DPH 13.04.2022 MEVOMONT, s.r.o. Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa Marián Oľšav Riaditeľ školy