• Škola sa otvára pre všetkých

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, ako aj žiakom, že od 22.6.2020 sa obnovuje školské vyučovanie pre všetkých žiakov ZŠ.

      Účasť žiakov na vyučovaní v ZŠ je dobrovoľná. Prosíme rodičov, aby prostredníctvom triedneho učiteľa potvrdili nástup svojho dieťaťa do školy.

      Pri prvom nástupe je potrebné predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia žiak do školy nebude prijatý.

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     • OZNAM!

      Vážení rodičia,

      žiadame Vás, aby ste kvôli prerušeniu vyučovania zapríčineného šírením ochorenia COVID-19 nahlásili zmenu v prípade, ak chcete, aby Vaše dieťa v budúcom školskom roku 2020/2021 navštevovalo iný voliteľný predmet (etická výchova, rímsko-katolícke náboženstvo) ako malo nahlásené v tomto školskom roku. Zmenu oznámte triednemu učiteľovi žiaka.

     • Otvorenie školy

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ pripravuje riaditeľ školy otvorenie našej školy od 1. júna 2020 pre žiakov 1 . - 5. ročníka. Okrem prezenčného vyučovania bude pokračovať aj naďalej dištančné vzdelávanie. Podrobnosti súvisiace s bezpečným nástupom detí do školy a do ŠKD zverejníme v následujúcom týždni. Čestné prehlásenia pre žiakov a učiteľov, ktoré je potrebné doručiť do školy pred prvým nástupom, sú zverejnené v tlačivách na stiahnutie v sekcii "Koronavírus - dôležité" https://zsslovkajna.edupage.org/a/koronavirus-dolezite?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyNSZzdWJwYWdlPTc%3D

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 4. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • Žiadna nuda doma
   • Obnovenie prerušeného vyučovania
   • Žiacky ples 2020
   • Karneval Január 2020
   • Hokejový zápas Košice - Zvolen 6.12.2019
   • Navštívil nás sv. Mikuláš
   • Pasovačka prvákov
   • Prváci sadia svoj vlastný stromček...
   • Futbalový turnaj starších žiakov