• Novinky

      • Dopravná výchova

      • Naši žiaci si v rámci Dopravnej výchovy preverili svoje zručnosti na bicykloch a kolobežkách.

       "Bezpečne na cestách".

      • Náučná okružná plavba po Domaši

      • Žíaci 6. ročníka sa so svojou triednou pani učiteľkou vybrali na náučnú plavbu po vodnej nádrži Domaša na lodi Bohemia. Okrem zážitkov si odtiaľ odniesli aj kopec nových informácií o histórii tejto vodnej nádrže.

      • ŠKD - Humenné Eifelko

      • Žiaci školského klubu detí na našej škole sa vybrali na výlet do Humenného a navštívili detské zábavné centrum Eifelko. Ako vidno na fotkách, výlet sa im veľmi páčil a užili si každú chvíľku na mieste.

      • 1. stupeň vo Svidníku

      • Dňa 22.6.2021 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili koncoročného výletu do Svidníka. Navštívili skanzen, vojenské múzeum, pamätník a ZOO v Stropkove. Nechýbala chutná zmrzlina, drobné občerstvenie a detské ihrisko . Počasie žiakom prialo, deti si to veľmi užili...

      • Koncoročný výlet 2. stupňa

      • V dňoch  18.6. – 20.6.2021 sa žiaci 2. stupňa vybrali na koncoročný výlet do Vyšných Ružbách. Mali možnosť spoznať prírodné pamiatky východného Slovenska. Prvou zastávkou bol hrad Stará Ľubovňa kde sa vybláznili v replike starovekého vojenského tábora, neskôr sa napili zo vzácnych Prameňov lásky a zabudnutia a nakoniec sa vykúpali v jedinečnom Travertínovom jazierku Kráter.

       Samozrejme nezabudli ani na zábavu a celý výlet si náramne užili.

      • Miesto, ktoré mám rád.

      • Tak znela téma siedmackych projektov,v ktorých spracovali umelecký opis.

       Kooperatívne učenie a projektové vyučovanie bolo prínosom pre všetkých zúčastnených.

      • Fyzika v každodennom živote

      • Naši šikovní žiaci dokazujú na svojich projektoch, že Fyzika to nie je len Newton a Einstein, ale aj množstvo tém, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Svoje projekty venovali témam od zdravej výživy a ochrany zdravia až po spaľovacie motory a alternatívne zdroje energie.

      • Naši deviataci "časť 2"

      • Aké je to byť učiteľom? Deviataci si prostredníctvom svojich prác vyskúšali koncipovanie a prezentovanie výkladnej skrine výkladového slohového postupu - výkladu.Témou bol spisovný jazyk a nárečia. Zvládli to takmer ako profesionáli.

      • Práce našich žiakov

      • Naši šiestaci vytvorili projekty s názvom Módna prehliadka. Zdokonalili si vedomosti o opisnom slohovom postupe, precvičili si efektívne uplatnenie podstatných mien a prídavných mien, vycibrili si svoje pozorovacie schopnosti.

      • 1. jún - Deň detí.

      • Rôznymi aktivitami - spoločenské hry, korčuľovanie, kolobežkovanie, pobyt v prírode, opekačka, výstup na hrad Čičva, návšteva obchodného centra, nákupy, zmrzlina, pizza .... oslávila každá trieda so svojim triednym učiteľom ich deň.

      • Naši deviataci

      • Najlepšia odpoveď kritikom "dedinských škôl" sú dobre pripravení absolventi.

       Našim deviatakom to opäť vyšlo už v prvom kole. Toto sú budúci veterinári, maséri, ekonómovia, elektrotechnici, farmaceuti, gymnazisti i umeleckí animátori. Veru, rozpŕchnu sa po celom východoslovenskom regióne.

        

       Držíme im palce!

      • Antonymické pexeso

      • Hrali ste už niekedy antonymické pexeso?

       Piataci si ho sami vyrobili, zahrali sa a zároveň si touto formou precvičili antonymá.

      • Čerstvé hlavičky

      • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy. Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

       Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu! Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022. Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

      • Deň Zeme

      • Deň Zeme na 1.stupni

       22.4. si naši žiaci na prvom stupni, rôznymi triednymi aktivitami pripomenuli Deň Zeme.

       Pozreli si prezentácie, vypočuli piesne o zemi, vesmíre, vypracovali pracovné listy, vyrobili knihy o Zemi, spoločné plagáty, vyčistili okolie školy od odpadkov a spoznávali jarné kvety na školskom dvore

      • Návrat do škôl od 26.04.2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci, 

       na základe platného REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU sa v termíne od 26.04.2021 na našej  škole spúšťa prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

       Žiaci II. st.  budú prechádzať adaptačným obdobím v rozsahu dvoch týždňov.

       Počas adaptačného obdobia sa vyučuje podľa  upraveného rozvrhu tried. Rozvrhy_tried_pocas_adaptacneho_vzdelavania_26.04-30.04.2021.pdf​​​​​​​


       Podmienky prezenčného vzdelávania:

       1. Žiaci prvého stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Potrebný je negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka a Cestne_vyhlasenie_-__rodic_-_I.stupen__zamestnanec(1).docx

       2. Podmienkou prezenčného vyučovania žiakov 2. stupňa je negatívny RT-PCR, antigénový alebo kloktací test žiaka a platný negatívny test jedného z rodičov, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní.

       - platná výnimka Výnimky z testovania

       Cestne_vyhlasenie_-_ziak_a_rodic_-_II.stupen.(2).docx

       3. Podmienky na vstup zamestnanca  do školy:

       -  je negatívny RT-PCR,  resp. antigénový TEST, 

       - negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní.

       - platná výnimka 


       Čestné vyhlásenie je potrebné odovzdať  v tlačenej podobe pri rannom skríningu. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.


       Školská dochádzka

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,


       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

       • im bola nariadená karanténa/izolácia,

       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.


       Možnosti testovania:

       Antigénové testovanie počas víkendu 24. 04. 2021. Bližšie informácie získate na stránke obce Slovenská Kajňa.

       Testovanie na OcÚ Slovenská Kajňa

      • Nové výnimky z testovania na Covid -19


      • Učitelia, zamestnanci škôl, rodičia, ktorí majú 2 týždne po druhej dávke očkovania mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) alebo 4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny (Astra Zeneca) sa nemusia od 19.4.2021 testovať. V tom prípade k čestnému vyhláseniu ukážte k nahliadnutiu   potvrdenie o očkovaní. Platia aj doterajšie výnimky z testovania (viac tu:Uznesenie_vlady_-_vynimky_z_testovania.pdf ), v takom prípade ukážte k nahliadnutiu k čestnému vyhláseniu doklad preukazujúci výnimku