• Rodičovský príspevok

     • Rodičovská rada pri ZŠ Slovenská Kajňa rozhodla o výške rodičovského príspevku v školskom roku 2019/2020 na žiaka takto:

       

      1. dieťa: 10,- €;

      2. dieťa: 8,- €;

      3. dieťa: 6,- €;

      4.  a ďalšie deti 4,- €

      Tento príspevok je potrebné uhradiť do 25.11.2019.

      Rodičovská rada rozhodla, že v prípade nezaplatenia tohto príspevku, sa žiakovi neposkytne žiadny príspevok z tohto fondu (napr. balíčky na Mikuláša, MDD, Žiacky ples, Noc v škole, knižné odmeny a mnohé iné).

     • Pozvánka

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na prvé celoškolské triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 18.09.2019 v triedach jednotlivých ročníkov od 15.30 hod do 17.00 hod.

      Program:

      1. Voľba zástupcov rodičov do rodičovskej rady.

      2. Vnútorný poriadok školy.

      3. Správa o činnosti RR v šk. roku 2018 - 2019.

      4. Plán práce školy na šk.rok 2019-2020.

     • Začiatok školského roka 2019/2020

     •  

       

      Vyučovanie začína 2. septembra 2019 ( v pondelok ).

      Program:

      7.45 - 8.30 Svätá omša(dobrovoľná účasť)

      8.45-9.15 Slávnostné zahájenie šk.roka pred budovou školy.(príhovor žiakov, RŠ, privítanie prváčikov)

      9.15 - 10.00 Triednické hodiny

      Vyučovanie v tento slávnostný deň končí o 10.00 hod

       

      Školská jedáleň aj školský klub detí začínajú svoju činnosť až od utorka 3. septembra.(Pozor zmena: školská jedáleň začína svoju činnosť v stredu 4.09.)

      Upozornenie

      1.Vedúca školskej jedálne v Slovenskej Kajni oznamuje rodičom žiakov, ktorí sa v šk. roku 2019/2020 budú stravovať v školskej jedálni, že je potrebné prísť osobne prihlásiť svoje dieťa do školskej jedálne v Slovenskej Kajni, kde je potrebné vypísať zápisný lístok.

      2. Žiakom, ktorí do ZŠ Slovenská Kajňa dochádzajú zo spádových dedín, nemusia rodičia na SAD Vranov n/T vybavovať preukázku. Cestovný doklad im na požiadanie na zač. šk. roka urobí triedny učiteľ.

       

       

     • OZNAM!

     • Riaditeľstvo ZŠ Slovenská Kajňa udeľuje žiakom ZŠ dňa 14.06.2019 (piatok)

      riaditeľské voľno.

     • ŠKD - Ako sme si "nadojili" mliečko, navarili krupicu a zahrali hokej... :-)

     • Do galérie ŠKD - Mix boli pridané fotografie.

     • OZNAM!

     • Oznamujeme Vám, že Noc v škole, ktorá sa mala konať v noci zo štvrtka 30.mája na piatok 31.mája sa z dôvodu nepriaznivého počasia prekladá na štvrtok 13.júna 2019. Tešíme sa na Vás!

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Vážení rodičia, 

      ponúkame Vám možnosť vytlačiť si potvrdenie o návšteve našej školy vášho dieťaťa. V prípade záujmu postupujte podľa návodu, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze.

      Pre vytlačenie potvrdenia musíte byť na našej stránke školy prihlásení menom a heslom žiaka, pre ktorého potvrdenie potrebujete.

     • Rodičovské združenie

     •            Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2019, formou individuálnych pohovorov, v čase od 15:00 do 17:00 hod.

       

      Program:

      1.Individuálne pohovory o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov za 3. štvrťrok šk. roka 2018/2019.

      2. Vyhodnotenie dochádzky žiakov za 3. štvrťrok šk. roka 2018/2019