• Novinky

      • Otvorenie školského roka

      • Dňa 5.9.2022 sme na našej škole otvorili nový školský rok 2022/2023.

       Do školského života sme privítali nových prváčikov .

       Všetkým našim žiakom prajeme veľa úspechov v tomto školskom roku, veľa nových skúseností, informácií, zážitkov a nových kamarátstiev.

      • Začiatok školského roka 2022/2023

      • Vyučovanie začína 5. septembra 2022 (v pondelok).

       Program:

       8.00 - 8.45 Svätá omša (dobrovoľná účasť).

       9.00 - 9.30 Slávnostné zahájenie šk.roka pred budovou školy (príhovor žiakov, RŠ, privítanie prváčikov).

       9.30 - 10.30 Triednické hodiny

       Vyučovanie v tento slávnostný deň končí najneskôr o 10.30 hod.

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

       Pri prvom nástupe do školy (pondelok) je potrebné doniesť Tlačivo o bezpríznakovosti pre žiaka: 

        

       https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

        


       📌 Rodičov, ktorí prevzali Ag testy, prosíme o vykonanie testov u svojich detí pred nástup do školy.

        

       Školská jedáleň aj školský klub detí začínajú svoju činnosť až od utorka 6. septembra.

       Počas triednických hodín bude vedúca ŠJ zisťovať záujem o stavovanie v ŠJ.

        

       Tešíme sa na Vás!

        

        

        

        

      • Vyplácanie cestovného

      • Vážení rodičia,

       ZŠ Slovenská Kajňa bude dňa 8.7.2022 (piatok) vyplácať cestovné žiakov v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod. v budove ZŠ. Zákonný zástupca žiaka donesie so sebou občiansky preukaz.

        

       Mgr. Marián Oľšav - riaditeľ školy

      • Záver školského roka.

      •    Ukončili sme školský rok 2021/2022, ktorý bol pre niektorých žiakov úspešný, pre niektorých menej a pre niektorých posledným na tejto škole, pretože pokračujú na ďalšie štúdium na stredných školách.

          Prajeme Vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali nových ľudí, vytvorili nové priateľstvá, navštívili zaujímavé miesta, získali nové zážitky a skúsenosti.

       Nech máte prázdniny plné slnečných dní, radosti a úsmevov.

           Hurá prázdniny!!!

      • Koncoročný výlet - loď Bohemia

      • Dňa 24.06.2022 mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa plavby na výletnej lodi Bohemia.

       Ďakujeme OcÚ Slovenská Kajňa a OcÚ Kvakovce, ktorí nám pomohli pri organizácií, patrí im srdečná vďaka .

       Žiaci mali neopísateľný zážitok na záver školského roka.

      • Anglický deň na 2. stupni

      • Dňa 23. 6. 2022 sme mali na našej škole Anglický deň s anglickým lektorom Keithom Clementsom, Magdou Vološčákovou (bývalou pani učiteľkou) a pani učiteľkou Ivetou Tomášovou a učiteľom Petrom Vojtkom .

       Bol to pre nás veľmi zaujímavý deň, konverzovali sme v anglickom jazyku a naučili sme sa veľa nových informácií

      • Noc v škole 2022

      •     Po dvojročnej prestávke sme sa všetci tešili na túto tradičnú akciu našej školy.

          Všetkých nás na školskom ihrisku privítal pán riaditeľ a začal sa kolotoč aktivít, ktoré pre nás naši učitelia pripravili - vystúpenie sokoliara a jeho dravcov, tvorivé dielne so SZUŠ Jastrabie, opekačka, diskotéka a súťaže pre mladších žiakov, nočná hra - hľadania pokladu a turnaj v prehadzovanej, na ktorý sa naši žiaci druhého stupňa svedomito pripravovali.

       Turnaj si zahralo aj družstvo rodičov a učiteľov. Víťazmi sa stali "kávičkári" - naši deviataci . BLAHOŽELÁME .

       Bola to veľmi pekná akcia, ktorú sme si všetci užili a tešíme sa na ďalšie ročníky.

      • Škola v prírode 2022

      • Žiaci 1.stupňa prežili krásnych päť dní v Novom Smokovci v hoteli Villa Siesta.

       Počas celého pobytu toho veľa zažili, nachodili, nového sa dozvedeli a získali nové kamarátstva a skúseností.

       Navštívili Tatranskú Lomnicu - múzeum TANAP - u, Botanickú záhradu, Poliankovo - virtuálna realita, Starý Smokovec, Hrebienok, Vodopády studeného potoka, Reinerovu utulňu, Štrbské pleso - vyhliadkovú vežu a Beliansku jaskyňu.

       Bol to pekný čas strávený v krásnym prostredí, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

       Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli akýmkoľvek spôsobom, aby Škola v prírode 2022 bola krásnym zážitkom pre našich žiakov

      • Medzinárodný deň detí

      • Milé deti,

       K vášmu sviatku Vám želáme plno radosti, šťastný úsmev a veľa veselých dní.

       Krásny MDD a všetko najlepšie praje

       Riaditeľstvo ZŠ a učiteľský zbor ZŠ Slovenská Kajňa

      • Majáles

      • Po dvojročnej prestávke sa 19.05.2022 konal na našej škole Majáles. Od prvých tónov bol parket plný skvelých tanečníkov. Z bohatej tomboly mali žiaci nesmiernu radosť, aj keď vyhrať nemohol každý.

       Kráľom a kráľovnou Majálesu sa tento rok stali Filip Š. a Sára B. Blahoželáme.

       Ďakujeme všetkým za skvelú zábavu a tešíme sa o rok zas.