• Testovanie 5 a 9

     • Testovanie 5 2017

     • Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

      Testovanie 5 - 2017

                                            

      Riadny termín: 22. november 2017 (streda)

      Náhradný termín testovania: NEBUDE

      Testované predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra

      Ciele testovania: získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z prvého stupňa ZŠ, monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium.

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie potreby, pero, ktoré píše namodro    

      Základné informácie:  www.nucem.sk

       

      Skúšobné testovanie žiakov 5. ročníka sa na našej škole uskutoční 10. novembra (piatok). Uskutoční sa elektronickou formou, účasť žiakov je povinná. Nie sú potrebné žiadne pomôcky.