• Testovanie 5 a 9

     • Testovanie 5 - 2021/2022

     • Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

      Testovanie 5 - 2022

                                            

      Riadny termín: 18. mája 2022 (streda) 

      Testované predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra

      Ciele testovania: 

      - získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy,

      -  poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie potreby, pero, ktoré píše namodro    

      Základné informácie:  Testovanie 5 - základné informácie