• Testovanie 5 2017

    • Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

     Testovanie 5 - 2017

                                           

     Riadny termín: 22. november 2017 (streda)

     Náhradný termín testovania: NEBUDE

     Testované predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra

     Ciele testovania: získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z prvého stupňa ZŠ, monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium.

     Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie potreby, pero, ktoré píše namodro    

     Základné informácie:  www.nucem.sk

      

     Skúšobné testovanie žiakov 5. ročníka sa na našej škole uskutoční 10. novembra (piatok). Uskutoční sa elektronickou formou, účasť žiakov je povinná. Nie sú potrebné žiadne pomôcky.