• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Učiteľ pre I.stupeň základnej školy

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     2.09.2021
    • Požiadavky:
      Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
   • Učiteľ pre II.stupeň základnej školy - TV

    • Úväzok:
     12 hodín týždenne
     Dátum nástupu:
     2.09.2021
    • Požiadavky:
      Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
   • Sociálny pedagóg

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     19.02.2022
    • Požiadavky:
     Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických
     zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - sociálny pedagóg.
   • Upozornenie

   • V súvislosti s platnosťou nového zákona o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR (od 25.5.2018) budeme akceptovať len tie žiadosti o prijatie do zamestnania, ktorých súčasťou bude "Súhlas so spracovaním osobných údajov" podľa nižšie uvedeného vzoru.

    Suhlas.doc