• Konzultačné hodiny na našej škole

     • Konzultačné hodiny pre verejnosť

     • Výchovný poradca – Mgr. Jana Mydlová

       

      Utorok – 12:30 – 13:30 hod.

      Štvrtok – 07:45 – 10:30 hod.

       

      Koordinátor pre žiakov s ŠVVP – Mgr. Jana Mydlová

       

      Štvrtok – 07:45 – 10:30 hod.

       

      Koordinátor pre žiakov s ŠVVP – Mgr. Anna Gavurová

       

      Štreda – 12:00 – 13:00 hod.

       

      I.tr – Mgr. Lucia Oslovičová

       

      Utorok – 11.30 – 13.30 hod.