• Konzultačné hodiny pre verejnosť

    • Výchovný poradca – Mgr. Jana Mydlová

      

     Utorok – 12:30 – 13:30 hod.

     Štvrtok – 7:30 – 11:30 hod.

      

      

      

     Koordinátor pre žiakov s ŠVVP – Mgr. Jana Mydlová

      

     Štvrtok – 12:30 – 13:30 hod.

      

      

      

     I.A – Mgr. Anna Gavurová

      

     Streda – 12:30 – 13:30 hod.

      

      

     I.B – Mgr. Katarína Hrabčáková

      

     Pondelok – 11:35 – 12:20 hod.