• Konzultačné hodiny na našej škole

     • Konzultačné hodiny pre verejnosť

     • Výchovný poradca – Mgr. Jana Mydlová

       

      Utorok – 07:30 – 09:30 hod.

      Štvrtok – 12:30 – 13:30 hod.

      Koordinátor pre žiakov s ŠVVP – Mgr. Jana Mydlová

       

      Štvrtok – 12:30 – 13:30 hod.

       

       

      Koordinátor pre žiakov s ŠVVP – Mgr. Anna Gavurová

       

      Štreda – 12:00 – 13:00 hod.

       

      I.tr – Mgr. Katarína Hrabčáková

       

      Pondelok – 11:35 – 12:20 hod.