• 2.stupeň

      

     Pondelok

     Utorok

     Streda

     Štvrtok

     Piatok

     5.tr

     SJL/NBV/ETV

     ANJ/THD

     MAT/HUV

     INF/VYV/TSV

     SJL

     GEG

     MAT

     DEJ

     SJL

     BIO

     6.tr

     NEJ/NBV/ETV

     SJL/ THD

     GEG/ HUV

     DEJ/VYV

     MAT/ TSV

     BIO

     FYZ

     SJL

     INF

     MAT

     OBN

     ANJ

     7.tr

     SJL/ NBV/ETV

     FYZ/ THD

     MAT/ HUV

     ANJ/VYV

     NEJ/ TSV

     DEJ

     CHE

     MAT

     BIO

     INF

     GEG

     OBN

     8.A

     NEJ/NBV/ETV

     CHE/ THD

     SJL/ HUV

     MAT/VYV

     ANJ/ TSV

     BIO

     FYZ

     SJL

     OBN

     INF

     MAT

     DEJ

     GEG

     9.tr

     SJL/ NBV/ETV

     BIO/ THD

     MAT/ HUV

     NEJ/VYV

     SJL/ TSV

     GEG

     ANJ

     DEJ

     OBN

     MAT

     INF

     FYZ

     CHE

                                  

      

     Žltou farbou sú označené predmety z komplementárnych vzdelávacích oblastí.

     1.stupeň

      

     Pondelok

     Utorok

     Streda

     Štvrtok

     Piatok

     1.A

     SJL /ETV/NAV

     ZBN/HUV

     MAT/VYV

     SJL

     PRV

     SJL

     SJL

     MAT

     SJL

     MAT

     1.B

     SJL /ETV/NAV

     MAT/ HUV

     SJL/VYV

     ZBN

     MAT

     SJL

     MAT

     SJL

     PRV

     SJL

     2.tr

     SJL /ETV/NAV

     MAT/ HUV

     SJL/VYV

     PRV

     SJL

     ZBN

     SJL

     MAT

     SJL

     MAT

     3.tr

     MAT/ ETV/NAV

     SJL

     PDA /HUV

     MAT/VYV

     SJL/PVC

     MAT/INF

     SJL

     VLA

     SJL

     SJL

     ANJ

     4.tr

     ANJ/ ETV/NAV

     SJL

     PDA / HUV

     SJL/VYV

     MAT/PVC

     SJL

     VLA

     SJL

     MAT/INF

     SJL

     MAT

      

     Žltou farbou sú označené predmety z komplementárnych vzdelávacích oblastí.

     Konkrétny čas vzájomnej komunikácie medzi žiakom a vyučujúcim je daný ich vzájomnou dohodou v čase od 8.00hod do 16.00 hod.

     Poznámka:

     Tento rozvrh platí iba pre komunikáciu so žiakmi, ktorí majú prístup na internet.  Žiakom, ktorí na internet prístup nemajú, sa budú materiály v tlačenej podobe doručovať 1x týždenne - v pondelok - písomne sa doručujú materiály z hlavných vzdelávacích oblastí a tiež komplementárnych vzdelávacích oblastí.

      

     Špeciálna trieda – nemá určený pevný rozvrh – žiaci nemajú možnosť prístupu na internet, požiadavky na žiakov sú zasielané písomne raz týždenne a to každý pondelok.

      

     Indikatívna záťaž žiakov - rozsah hodín výučby(týždenný) pre jednotlivé ročníky:

     Ročník

     Počet hodín

     1.ročník

     5 hodín

     2.ročník

     7 hodín

     3.ročník

     8 hodín

     4.ročník

     9 hodín

     5.ročník

     10 hodín

     6.ročník

     12 hodín

     7.ročník

     14 hodín

     8. ročník a 9.ročník

     15 hodín

      

     Indikatívna záťaž žiakov (rozsah hodín výučby) počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom).

     Indikatívnu záťaž žiakov sleduje a koordinuje triedny učiteľ, ktorý je zodpovedný aj za distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom.