• Po prerokovaní v rade školy  sme stanovili v ŠkVP pre primárne aj nižšie stredné vzdelávanie vyšší celkový počet hodín ako je stanovený MŠVVaŠ SR v učebnom pláne. Všetky tieto navýšené hodiny budú platené z rozpočtu projektu.

    Škola používa elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie.

    Rozsah extra hodín:

    primárne vzdelávanie - 12 hodín týždenne naviac počas trvania projektu  RUP - Primarne_vzdelavanie.docx

    nižšie stredné vdelávanie - 15 hodín týždenne naviac počas trvania projektu RUP - Nizsie_stredne_vzdelavania.docx

    Trvanie extra hodín:

    - hodiny sú pre žiakov v rozsahu 45 minút – priama vyučovacia činnosť učiteľa

    - učiteľ má ku každej odučenej hodine 15 minút na jej zhodnotenie, prípravu na ďalšiu hodinu, opravu písomnosti, projektov, príprava testov, príprava a priebeh súťaží a iná nepriama pedagogická činnosť, ktorá súvisí s jeho priamou vyučovacou činnosťou.

    Štrťročné správy  
    2.2019 - 3.2019 stvrtrocne_spravy.PDF
    3.2019 - 6.2019 stvrtrocne_spravy(1).pdf