• Pozvánka

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 15.1.2020 v triedach jednotlivých ročníkov v čase od 15.30 hod do 17.00 hod. vo forme individuálnych pohovorov.

      Program:

      1. Individuálne pohovory o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok školského roka 2019/2020 a možnosti zlepšenia žiakov v jednotlivých predmetoch.

       

     • Šťastné a veselé Vianoce!

     • Krásne prežitie Vianočných sviatkov.

       

      Vianočné prázdniny

      23.12.2019 - 7.1.2020

      Nástup do školy 8.1.2020 (streda).

     • Oznam

     •  

      Riaditeľ školy Vám oznamuje, že vzhľadom na vysoký počet detí nakazených Ovčími kiahňam, sa od 16.12.2019(pondelok) skracuje vyučovanie. Nebudú sa vyučovať projektové hodiny, nebudú sa vyučovať siedme hodiny, nebudú sa konať záujmové útvary. V prípade zvyšujúceho sa počtu chorých detí sa od utorka 17.12.2019 škola dočasne zatvorí.

      Po konzultáciách s RÚVZ o danom stave, vyučovanie prebieha v škole až do konca týždňa(do 20.12.2019) v skrátenom režime(nebudú sa vyučovať projektové hodiny a záujmové útvary).

     • Kúzelná Fyzika 1

     • Žiaci 1. a 2. stupňa si dnes užili čarovnú - kúzelnú - zábavnú fyziku. Zažili sme kúzla, plno smiechu a hlavne praktickú fyziku.

     • Testovanie piatakov T5 2019

     • Dňa 20. novembra (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 2019.

      Žiaci budú testovaní v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra ( v každom predmete musia vypracovať 30 úloh za čas 60 minút).

      Povolené pomôcky sú iba pero, ktoré píše na modro. Nie sú povolené pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra, ani mobilné telefóny a smart hodinky.

      Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: www.nucem.sk, alebo po kliknutí na odkaz 

      T5 2019.

       

      Riadne testovanie T5 2019 sa uskutoční iba papierovou formou. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     • Futbalový turnaj starších žiakov

     • Do galérie Futbalový turnaj starších žiakov boli pridané fotografie.

      Futbalový turnaj na ZŠ Slovenská Kajňa, ktorý sa odohral 18.10.2019 za účasti futbalových družstiev zo ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Holčíkovce a ZŠ Tovarné. Gratulujeme našim chlapcom.

     • Rodičovský príspevok

     • Rodičovská rada pri ZŠ Slovenská Kajňa rozhodla o výške rodičovského príspevku v školskom roku 2019/2020 na žiaka takto:

       

      1. dieťa: 10,- €;

      2. dieťa: 8,- €;

      3. dieťa: 6,- €;

      4.  a ďalšie deti 4,- €

      Tento príspevok je potrebné uhradiť do 25.11.2019.

      Rodičovská rada rozhodla, že v prípade nezaplatenia tohto príspevku, sa žiakovi neposkytne žiadny príspevok z tohto fondu (napr. balíčky na Mikuláša, MDD, Žiacky ples, Noc v škole, knižné odmeny a mnohé iné).

     • Začiatok školského roka 2019/2020

     •  

       

      Vyučovanie začína 2. septembra 2019 ( v pondelok ).

      Program:

      7.45 - 8.30 Svätá omša(dobrovoľná účasť)

      8.45-9.15 Slávnostné zahájenie šk.roka pred budovou školy.(príhovor žiakov, RŠ, privítanie prváčikov)

      9.15 - 10.00 Triednické hodiny

      Vyučovanie v tento slávnostný deň končí o 10.00 hod

       

      Školská jedáleň aj školský klub detí začínajú svoju činnosť až od utorka 3. septembra.(Pozor zmena: školská jedáleň začína svoju činnosť v stredu 4.09.)

      Upozornenie

      1.Vedúca školskej jedálne v Slovenskej Kajni oznamuje rodičom žiakov, ktorí sa v šk. roku 2019/2020 budú stravovať v školskej jedálni, že je potrebné prísť osobne prihlásiť svoje dieťa do školskej jedálne v Slovenskej Kajni, kde je potrebné vypísať zápisný lístok.

      2. Žiakom, ktorí do ZŠ Slovenská Kajňa dochádzajú zo spádových dedín, nemusia rodičia na SAD Vranov n/T vybavovať preukázku. Cestovný doklad im na požiadanie na zač. šk. roka urobí triedny učiteľ.

       

       

     • OZNAM!

     • Riaditeľstvo ZŠ Slovenská Kajňa udeľuje žiakom ZŠ dňa 14.06.2019 (piatok)

      riaditeľské voľno.