• Deň Polície 2017
     • Deň Polície 2017

     •                 Vo štvrtok 14.9.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili skvelej akcie, a to DŇA POLÍCIE v Prešove. Priniesli si domov nezabudnuteľné zážitky. Okrem vrtuľníkov, z ktorých na lane viseli naši odvážni policajti, mohli vidieť aj jazdeckú políciu či výbuch bomby. Vyskúšali si ako sa sedí na policajnej motorke či ako sa drží kormidlo v policajnom člne. Okrem viacerých obrnených policajných vozidiel mohli žiaci vidieť aj policajné zbrane, ktoré si aj vyskúšali.

                      Ako sa spúšťa lavínový batoh, tiež ako sa drží policajný štít alebo ako sa dajú či skôr nedajú rozbiť bezpečnostné dvere, to je len malá časť z úžasného dňa, ktorý naši žiaci prežili v spoločnosti milých policajtov. Akcia vyvrcholila kultúrnym programom, a to vystúpením Profesionálov, na ktorých sa tešili naši najmenší žiaci. Ďakujeme Policajnému zboru SR za zorganizovanie skvelej akcie. Veľká vďaka patrí tiež vedeniu školy, ktoré zabezpečilo autobus zdarma pre celú školu. ĎAKUJEME

      Do galérie Deň Polície 2017 boli pridané fotografie.

    • Hurá do školy!
     • Hurá do školy!

     •            Riaditeľstvo ZŠ v Slovenskej Kajni oznamuje žiakom a rodičom žiakov našej školy,

      že slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční v pondelok  4.septembra 2017.

       

                 Program:

                                     7.45 – svätá omša v kostole Slovenská Kajňa

                                     8.30 – otvorenie šk.roka 2017/2018

                                              - privítanie žiakov, príhovor riaditeľa školy

                                              - privítanie prvákov

                                              - predstavenie pedagogického zboru a triednych učiteľov

                                     9.00 – vstup do kmeňových tried so svojimi triednymi učiteľmi

                                     9.00 – 10.00 – triednická hodina (vnútorný poriadok, kartičky SAD, pomôcky, organizácia ďalšieho dňa)

                                    10.15 – odchod detí domov

       

              V prípade nepriaznivého počasia sa program presúva do budovy školy.

               

    • Vyplácanie cestovného.
     • Vyplácanie cestovného.

     • Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom žiakov našej školy, že preplácanie cestovných nákladov za mesiace január-jún 2017 sa uskutoční dňa:

      4.júla 2017 od 11.00-16.30h

      6.júla 2017 od 9.00-14.00h

      v kancelárii administratívnej pracovníčky školy.

      Pri vyplácaní cestovného je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti rodiča a rodným listom dieťaťa.

      Cestovné sa bude vyplácať podľa počtu dní prítomnosti žiaka v základnej škole počas obdobia január-jún 2017.