• Novinky

      • Zmena termínu Vianočných prázdnin

      • V zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:4-A1810(Rozhodnutie ministra školstva) sa mení termín Vianočných prázdnin takto:

       1. Vianočné prázdniny na základných školách sa začínajú 21.12.2020(pondelok).

       2. Vianočné prázdniny na základných školách sa končia 8.01.2021. Vyučovanie sa začína 11.01.2021(pondelok).

       Podmienky účasti žiakov I. a II. stupňa na prezenčnom vzdelávaní od 11.01.2021 zverejníme po ich obdržaní od MŠVVaŠ SR.

      • Zmena spôsobu vzdelávania v IV.triede.

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ vo Vranove nad Topľou je žiakom IV. triedy v čase od 7.12 do 11.12.2020 nariadená karanténa. Žiaci sa nezúčastňujú prezenčného vyučovania v škole, ale prechádzajú  na dištančné vzdelávanie, ktoré bude prebiehať podľa zverejneného rozvrhu:

       Rozvrh_IV.trieda.docx

        Žiaci nastúpia do školy na prezenčné vzdelávanie po skončení karantény 14.12.2020 (pondelok). Pred nástupom do školy sa žiaci musia preukázať vypísaným a podpísaným tlačivom o bezinfekčnosti. Pozor zmena: u týchto žiakov nie je potrebné sa preukázať akýkoľvekom negatívnym testom  na COVID - 19.

       Prehlasenie_o_bezinfekcnosti.docx​​​​​​​


      • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

      • Milí žiaci, rodičia, priatelia školy.
       Po pekných ohlasoch na akciu minulý rok "Krabičky plné lásky", ktoré putovali na detskú onkológiu do Košíc, sme sa rozhodli, že aj tento rok sa naša škola zapojí do podobnej akcie - 
       "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Cieľom tejto akcie je potešiť malým darčekom ľudí v zariadeniach pre seniorov, či centrách sociálnych služieb. Oslovili sme zariadenie v Humennom, ktoré naše darčeky s láskou a potešením príjme.
       Budeme vďační za každú krabicu, ktorou sa rozhodnete prispieť do tejto akcie.
       Poprosíme, aby ste si pozorne prezreli informácie a pokyny, čo môže/nemôže byť v krabiciach.
       Krabičky môžete od pondelka 23.11.2020 nosiť do školy a odovzdať triednej učiteľke. Po ukončení zbierania budú odovzdané seniorom. Termín ukončenia zverejníme na stránke, no max. do 6.12.2020
       Veríme, že sa zapojíme a potešíme mnohé srdcia 

      • OZNAM!!!

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.11.2020

       Základná škola Slovenská Kajňa s účinnosťou od 18.11. 2020 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov

       zo sociálne znevýhodneného prostredia,

       ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

       Žiaci sa budú vzdelávať v malých skupinách, malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca. Žiaci našej školy sa budú vzdelávať v štyroch skupinách, 2x v týždni po 4 vyučovacie hodiny. 1. a 2. sk. (pondelok, streda), 3. a 4. sk. (utorok, štvrtok).

       Rozvrhy pre jednotlivé skupiny:

      • Dôležitý oznam! Zmena dokumentov!

      • POZOR: Aktualizácia dokumentov k 8.11.2020.

       Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 zo dňa 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“), č. 16 zo dňa 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“), č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 21“) vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

       Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu platný od 8. novembra 2020

       Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti platné od 8. novembra 2020

       Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti platné od 8. novembra 2020

       Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 8. novembra 2020

      • Týždeň zdravej výživy 2020

      • Do galérie Týždeň zdravej výživy 2020 boli pridané fotografie.

       Týždeň Zdravej výživy na 1.stupni - týždeň sme otvorili výstavkou ovocia a zeleniny, na ktorú celý týždeň pribúdali krásne výrobky našich žiakov, monitorovali sme stravovacie návyky žiakov, prezentáciami nabádali na zdravú stravu, realizovali ochutnávky ovocia, zeleniny, nátierky, ovocné čaje a vytvárali rôzne zaujímavé výtvarné práce s danou tematikou. Nezabúdajme na zvýšenú konzumáciu vitamínov v tomto jesennom období.

      • Oznam!

      • Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

       Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

       Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

       Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti

       Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      • ZUŠ Jastrabie

      • ZUŠ Jastrabie, ktorá má na našej škole výtvarný a tanečný odbor, sa obracia na svojich žiakov s prechodom na dištančné vzdelávanie. Zapojte sa a efektívne využite svoj voľný čas.

      • OZNAM

      • Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu: Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu 5. - 9. ročník všetkých ZŠ na Slovensku. Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe. Naši žiaci sa budú vzdelávať online formou prostredníctvom platformy EduPage. Rozvrhy zverejníme. Žiaci 1. až 4. ročníka ostávajú na prezenčnej forme výučby a vyučujú sa podľa doterajšieho rozvrhu. ŠKD funguje v nezmenenom bezpečnostnom režime. Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - ide o obdobie v čase plošného testovania obyvateľov Slovenska na Covid-19.

       Podrobnejšie informácie - klikni tuPokyn

      • OZNAM!

      •            Z rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania PRERUŠUJE na našej škole

                                                         ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE.

        

                   Zároveň sa zavádza povinnosť nosiť prekrytie horných dýchacích ciest (rúšok) pre VŠETKÝCH žiakov školy vo všetkých priestoroch školy a počas celého vyučovania.

      • Organizácia vyučovania v stredu 2.09.2020

      • Na základe odporúčania ministra školstva sa slávnostné spoločné otvorenie šk. roka 2020/2021 neuskutoční.

        7.30 - 8.15 hod - slávnostná svätá omša (účasť dobrovoľná)

       8.15 - 8.30 hod - ranný filter

       8.30 - 9.30 hod - otvorenie šk. roka v triedach

       9.30 - 10.00 hod - odchod žiakov domov

       V tento deň sa v ŠKD vyučovať ešte nebude a nebudú ani podávané obedy v školskej jedálni. Žiakom budú rozdané prihlášky na obedy. Žiaci, ktorí vo štvrtok donesú podpísané záväzné prihlášky na obed, budú sa môcť už vo štvrtok stravovať v školskej jedálni.