• Novinky

      • Antonymické pexeso

      • Hrali ste už niekedy antonymické pexeso?

       Piataci si ho sami vyrobili, zahrali sa a zároveň si touto formou precvičili antonymá.

      • Čerstvé hlavičky

      • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy. Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

       Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu! Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022. Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

      • Deň Zeme

      • Deň Zeme na 1.stupni

       22.4. si naši žiaci na prvom stupni, rôznymi triednymi aktivitami pripomenuli Deň Zeme.

       Pozreli si prezentácie, vypočuli piesne o zemi, vesmíre, vypracovali pracovné listy, vyrobili knihy o Zemi, spoločné plagáty, vyčistili okolie školy od odpadkov a spoznávali jarné kvety na školskom dvore

      • Návrat do škôl od 26.04.2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci, 

       na základe platného REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU sa v termíne od 26.04.2021 na našej  škole spúšťa prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

       Žiaci II. st.  budú prechádzať adaptačným obdobím v rozsahu dvoch týždňov.

       Počas adaptačného obdobia sa vyučuje podľa  upraveného rozvrhu tried. Rozvrhy_tried_pocas_adaptacneho_vzdelavania_26.04-30.04.2021.pdf​​​​​​​


       Podmienky prezenčného vzdelávania:

       1. Žiaci prvého stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Potrebný je negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka a Cestne_vyhlasenie_-__rodic_-_I.stupen__zamestnanec(1).docx

       2. Podmienkou prezenčného vyučovania žiakov 2. stupňa je negatívny RT-PCR, antigénový alebo kloktací test žiaka a platný negatívny test jedného z rodičov, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní.

       - platná výnimka Výnimky z testovania

       Cestne_vyhlasenie_-_ziak_a_rodic_-_II.stupen.(2).docx

       3. Podmienky na vstup zamestnanca  do školy:

       -  je negatívny RT-PCR,  resp. antigénový TEST, 

       - negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní.

       - platná výnimka 


       Čestné vyhlásenie je potrebné odovzdať  v tlačenej podobe pri rannom skríningu. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.


       Školská dochádzka

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,


       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

       • im bola nariadená karanténa/izolácia,

       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.


       Možnosti testovania:

       Antigénové testovanie počas víkendu 24. 04. 2021. Bližšie informácie získate na stránke obce Slovenská Kajňa.

       Testovanie na OcÚ Slovenská Kajňa

      • Nové výnimky z testovania na Covid -19


      • Učitelia, zamestnanci škôl, rodičia, ktorí majú 2 týždne po druhej dávke očkovania mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) alebo 4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny (Astra Zeneca) sa nemusia od 19.4.2021 testovať. V tom prípade k čestnému vyhláseniu ukážte k nahliadnutiu   potvrdenie o očkovaní. Platia aj doterajšie výnimky z testovania (viac tu:Uznesenie_vlady_-_vynimky_z_testovania.pdf ), v takom prípade ukážte k nahliadnutiu k čestnému vyhláseniu doklad preukazujúci výnimku

      • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy od 19.04.2021

      • Vážení rodičia a žiaci,

                

       žiaci 8. a 9. ročníka sa vracajú do školy. Máme z toho veľkú radosť.

        

       Od pondelka vstúpia títo žiaci do dvoch adaptačných týždňov (19.4. - 30.4.2021).

       V zmysle Metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPU) a v zmysle Usmernenia ministra školstva SR k návratu žiakov - bude  hlavnou náplňou našej práce, počas adaptačných týždňov,  venovať pozornosť Vášmu dieťaťu predovšetkým ako ľudskej osobe, ktorá prešla dlhým, náročným obdobím odlúčenia od školy a kolektívu. Tejto skutočnosti zodpovedá adaptačný rozvrh pre týchto žiakov, ktorý bude platiť dva týždne.

       Adaptačný rozvrh je plný aktivít zameraných na osobnosť Vašich detí v rámci Triednych aktívít (TA). Najväčší priestor je preto venovaný práve času, ktorý tematicky budú najviac tráviť s triednou učiteľkou. Adaptačný rozvrh tvoria aj predmety, na ktoré si žiaci budú nosiť riadne učebné pomôcky. Počas adaptačných týždňov, ale nebudú skúšaní, nebudú písať testy a nebude prebiehať klasifikácia.  Vyučovanie bude prebiehať opakovaním prebratého učiva a  interaktívne.

       Prosíme rodičov, aby nevnímali tieto aktivity ako "hranie", alebo ako "stratený čas". Naopak sú pre žiakov a ich obnovu školských návykov mimoriadne potrebné a dôležité.

        

       Podmienky nástupu žiakov 8. a 9.roč. na prezenčné vzdelávanie:

       1. Negatívny test žiaka na ochorenie COVID- 19 nie starší ako 7 dní.

       Ak sa žiak zúčastnil testovania prostrednícstvom kloktacích testov v škole - výsledok mu bude zaslaný na zadané mob. číslo alebo e-mailom.

       Ak sa žiak zúčastnil PCR testovania alebo antigénového testovania v MOM -ke donesie so sebou k nahliadnutiu výsledok tohto testovania (SMS - správa, ..).

       2. Negatívny test jedného z rodičov na ochorenie COVID- 19 nie starší ako 7 dní. Alebo potvrdenie o výnimke z testovania.

       Výsledok testu alebo potvrdenie o výnimke z testovania je potrebné doniesť do školy k nahliadnutiu.

       3. Doniesť vypísané a podpísané čestné prehlásenie za rodiča a žiaka a súhlas dotknutej osoby.

       Cestne_vyhlasenie_-_ziak_a_rodic_-_II.stupen..docx

       Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

        

       Rozvrhy hodín

       Rozvrh hodín pre IX.A triedu od 19.04.2021 do 23.04.2021

       IX.A.docx

       Rozvrh hodín pre IX.B triedu od 19.04.2021 do 23.04.2021

       IX.B.docx

       Rozvrh hodín pre VIII. triedu od 19.04.2021 do 23.04.2021

       VIII.tr.docx

       Rozvrh hodín pre II.B triedu od 19.04.2021 do 23.04.2021

       II.B.docx

       Rozvrhy hodín pre skupiny 5+1 - bez prístupu k on-line dištančnému vzdelávaniu

       1.skupina_-_VPU_-_5.-7.roc.docx

       2.skupina_-_MP-_5.-6.roc.docx

       POZOR zmena pri dištančnom vzdelávaní žiakov 5. až 7.ročníka

       Od 19.04.2021 sa mení čas a dĺžka trvania hodín dištančného vzdelávania.

       Platný rozvrh tu Distancne_vzdelavanie.docx

      • Tanečné tréningy

      • Milí žiaci,

        

       Laci Strike a Streed Dance Academy vás pozývajú na ďalšie bezplatné otvorené tréningy hip hopu s Lacim Strikeom, ktoré sa uskutočnia v piatok 16. apríla prostredníctvom aplikácie ZOOM, v čase od 16:00, 17:00, 18:00 a 19:00. Pozývame všetkých tancuchtivých od 6 rokov až po dospelákov, ktorí si chcú zatancovať s Lacim, skúsiť niečo nové, alebo si len spríjemniť piatkový večer veselou aktivitou.

        

       Všetky informácie a prihlášku na otvorený tréning nájdete na tomto linku: https://www.streetdance.sk/trening-zadarmo.

        

      • Prvé testovanie kloktacími testami na našej škole máme úspešne za sebou

      • Dňa 09.04. 2021 sme na našej ZŠ otestovali kloktacími testami žiakov II. st., ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Títo žiaci sa zúčastňujú prezenčného vyučovania v obmedzenom počte päť žiakov a jeden učiteľReakcie žiakov, ale aj ich rodičov boli pozitívne. Testovanie prebehlo bez komplikácií.

       Kloktací test je jednoduchý, bezpečný a bezbolestný spôsob samoodberu vzorky pre vykonanie vyšetrenia na ochorenie COVID-19. Vzorky sú odoberané formou výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez prítomnosti zdravotníckeho personálu, len pod dohľadom osoby, ktorá dobrovoľne vykoná dozor pri odbere vzorky. Tento druh testovania, z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka, sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa na základných školách. Účasť na testovaní formou kloktania je dobrovoľná. Žiak na II. stupni základnej školy môže byť naďalej testovaný antigénovými testami v prípade nezáujmu o kloktacie testy, a tak preukazovať platný výsledok testu.

       Veríme, že sa táto forma testovania na našej škole osvedčí a postupne  sa do testovania budú môcť zapojiť aj ostatní  žiaci II.st. 

        

       Tešíme sa na spoločné prezenčné vzdelávanie!

      • Veľkonočné prázdniny

      •  

        

       Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. veľkonočné prázdniny trvajú

       ​​​​​​​

       od 1. apríla 2021 /štvrtok/ do 6. apríla 2021 /utorok/.


       V týchto dňoch bude prezenčné a dištančné vzdelávanie žiakov prerušené. Pokračovať vo vzdelávaní budeme od 7. apríla 2021 /streda/ podľa pokynov MŠ SR.       Prajeme Vám všetkým pokojné a v zdraví prežité veľkonočné sviatky.

      • Zahraj sa na dizajnéra

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zahraj sa na dizajnéra.

       Zmeň existujúce logo alebo vytvor nové logo pre ZUŠ Jastrabie, ktorá u nás na škole funguje s výtvarným a tanečným odborom. Naši žiaci sa do sútaže počas dištančného vzdelávania zapojili a obsadili všetky 3 miesta. Chlapcom (DÁVID, FILIP, MAXIK - 3.r.) blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov.

      • Zápis detí do 1.ročníka

      •       

       Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom, že  

       ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

       na školský rok 2021/2022 sa uskutoční   dňa 29. 04. 2021 v budove  základnej školy  v čase: 

        od 8,00 hod. do 16,00 hod. 

       Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad povinnej školskej dochádzky.

        

       Čo je potrebné k zápisu?

        

       • Rodný list dieťaťa
       • Občianske preukazy obidvoch rodičov
       • 9 € na zošity do prvého ročníka 

       Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív: 

       Elektronická prihláška, (je zverejnená na stránke školy) - vyplnenú žiadosť podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov doneste do školy v čase zápisu.

        

       Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou ani vytlačiť si dokumenty zo stránky školy - v čase zápisu si vyzdvihnete žiadosť a ostatné potrebné dokumenty u administratívnej pracovníčky v škole.  

        

       Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení! 

        

       Rodičia, ktorí prídu na zápis do školy osobne, vstup do areálu školy je povolený len s respirátorom typu FFP2.

       Rodičia,ktorí budú chcieť vstúpiť do budovy školy sa musia preukázať NEGATÍVNYM  RT-PCR,  resp. antigénovým TESTOM (negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní). 

       Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy,  najneskôr do 15. júna 2021.

        

       Čo naša škola ponúka?

        

       • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka
       • druhý cudzí jazyk od 6. ročníka
       • počítačové učebne - pre výučbu informatiky  
       • špeciálne odborné učebne technickej výchovy, chémie, fyziky a biológie 
       • jazykovú učebňu pre anglický a nemecký jazyk

        

       V popoludňajších hodinách:

        

       • ŠKD
       • Základná umelecká škola Jastrabie – výtvarný a tanečný odbor
       • rôzne záujmové krúžky

        

       Projektová činnosť:

        

       • Zdravá škola
       • Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Slovenská Kajňa
       • Podpora inkluzívneho  vzdelávania v ZŠ Slovenská Kajňa
      • Obnovenie prezenčného vzdelávania

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva (rozhodnutie s platnosťou od 8.02.2021rozhodnutie s platnosťou od 8.03.2021 a usmernenie MŠVVaŠ  sa obnovuje prezenčné vzdelávanie na ZŠ:

        - pre  žiakov I. STUPŇA,

       - pre žiakov II. STUPŇA v   skupinách 5+1, ktorí nemajú prístup k                    dištančnému vzdelávaniu,

       - činnosť ŠKD,

       - školskej jedálne,

       Podmienky na vstup žiaka I.stupňa do školy:

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST jedného z rodičov žiaka, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

       Podmienky na vstup žiaka II.stupňa do školy, ktorí sa budú vzdelávať v skupinách 5+1:

       je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST žiaka,

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST jedného z rodičov žiaka, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Podmienky na vstup zamestnanca  do školy:

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST, 

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Rodičia a žiaci sa môžu prísť otestovať na  OcÚ Slovenská Kajňa, kde je zriadené odberové miesto, ktoré  bude otvorené v sobotu  06. 03. 2021 –  od 10.00 hod. do 18.00 hod.  Bližšie informácie nájdete na:    Odberné miesto - OcÚ Slov. Kajňa

       Rodičia a zamestnanci môžu samozrejme využiť akékoľvek odberové miesto.

       Tu je prehľad odberových miest v meste Vranov n/T.

       Mobilné odberové miesta Vranov n/T

       V pondelok ráno (08. 03. 2021)  pri vstupe do školy, zákonný zástupca žiaka predloží  Čestné vyhlásenie (asistentovi učiteľa, ktorý bude pri vchode do školy)  v ktorom rodič svojím podpisom potvrdí, že splnil požadované podmienky, aby jeho dieťa mohlo do školy nastúpiť. Týmto podpisom berie na seba zodpovednosť za pravdivosť údajov.

       Cestne_vyhlasenie_rodic_3.docx​​​​​​​


       Vyučovanie sa bude od pondelka realizovať podľa platného rozvrhu hodín. O prípadných zmenách budú žiakov a rodičov informovať triedne učiteľky.


       Školská dochádzka

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 
       2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
       3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 
       4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“
      • Pozor zmena!

      • Vážení rodičia a milí žiaci,

       na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a výsledkov testovania rodičov žiakov zo dňa 27.02.2020, zriaďovateľ školy po dohode s riaditeľom školy rozhodol, že bude od 1.3.2021(pondelka) prebiehať vyučovanie pre žiakov I. stupňa dištančnou formou (vzdelávanie z domu).

       O nástupe žiakov I. stupňa na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme informovať.

       Žiaci II. stupňa pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

      • Obnovenie vyučovania po jarných prázdninách

      • Vážení rodičia !

          Oznamujeme vám, že v pondelok 01.03.2021, bude obnovené vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka a ŠKD. V prevádzke  bude pokračovať aj  školská jedáleň.

       Žiaci 5. - 9.ročníka sa od 01.03.2021 naďalej učia dištančne.

          Čo je potrebné odovzdať v pondelok ráno pred vstupom žiaka do školy?

          Vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti jedného zákonného zástupcu o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7  dní alebo o platnej výnimke a tiež o neprítomnosti akútnych príznakov ochorenia.

       Otestovať sa môžete u zriaďovateľa školy - obec Slovenská Kajňa.

       Testovanie prebehne na OcÚ Slovenská Kajňa v sobotu 27.02.2021 v čase od 10.00 hod do 18.00 hod. Bližšie informácie - Testovanie

       Cestne_vyhlasenie_rodic_3_(1).docx

       V prípade potreby bude tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - pripravené na vyplnenie v škole, v pondelok ráno od 7. 30 h.

      • Jarná škola 2021 - Fotogaléria

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarná škola 2021.

       Naší žiaci v Jarnej škole - Február 2021

       Jarná škola (22.2.2021-26.2.2021)

        

       A je tu koniec! Žiaci 1.-4.ročníka sa počas jarných prázdnin zúčastnili „JARNEJ PRÁZDNINOVEJ ŠKOLY“. Počas nej absolvovali rôzne aktivity a úlohy zamerané najmä na utvrdenie a precvičovanie učiva, ktoré bolo žiakom vysvetľované počas dištančného vzdelávania. Zamerali sme sa aj na to, čo sa počas dištančného vzdelávania nedalo zrealizovať.

       Najviac sme si utvrdzovali učivo z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

       U žiakov prvého a druhého ročníka sme sa v slovenskom jazyku a literatúre venovali hlavne zlepšeniu čítania a písania. V matematike sa žiaci venovali finančnej gramotnosti.

       U tretiakov a štvrtákov sme sa zo slovenského jazyka zamerali hlavne na vybrané slová a slovné druhy. V matematike sme precvičovali predovšetkým násobenie a delenie v obore do 10. Učivo sme precvičovali najmä pomocou rôznych zaujímavých pracovných listov a tiež aj interaktívnej tabule.  

       Vedomosti si žiaci mali možnosť overiť aj pomocou rôznych zábavných súťaží. Žiakov najviac zaujali úlohy na interaktívnej tabuli – dopĺňanie, vyberanie správnych možností a kvízy.

                   Na odreagovanie od učenia mali žiaci možnosť využiť aj svoje šikovné ručičky a pracovné zručnosti si overili maľovaním, strihaním, skladaním a lepením.  Výsledkom ich námahy boli zaujímavé výtvarné práce.

       Taktiež sme využili aj posledný sneh tohto roku. Obliekli sme sa do otepľovačiek, čiapok, rukavíc a vybrali sme sa na náš školský dvor.  Žiaci sa tam dosýta vyšantili. V snehu sme robili rôzne postavičky a otlačky. Žiačky prvého a druhého ročníka nepotrebovali ani klzáky a zábavu si urobili na šmýkačke zo snehu.

       Dúfame , že  po tomto týždni sú žiaci obohatení hlavne o nove zážitky a vedomosti, ktoré vedeli majú dostatočne zopakované a utvrdené.

      • Jarná škola 2021

      • MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 vo výchove a vzdelávaní umožňuje základným školám počas jarných prázdnin v školskom roku 2020/2021 organizovať tzv. jarné školy.

       Po dohode so zriaďovateľom organizujeme počas jarných prázdnin (od 22.2. do 26.2.2021) „Jarnú školu 2021“ pre žiakov 1.-4. ročníka..

       Jarná škola je dobrovoľná, zameraná na doplnenie, utvrdenie učiva, ktoré sa nestihlo počas dištančného vzdelávania. Tiež bude zameraná na predmety, ktoré sa počas dištančného vzdelávania nedali realizovať - výchovy a manuálne zručnosti. Nebude prebiehať podľa bežného rozvrhu.

       UPOZORNENIE: Opatrenia – COVID platia, t.j. je potrebné mať negatívny test u jedného z rodičov nie starší ako 7 dní .

       Otestovať sa môžete u zriaďovateľa školy - obec Slovenská Kajňa.

       Testovanie prebehne na OcÚ Slovenská Kajňa v sobotu 20.02.2021 v čase od 10.00 hod do 18.00 hod. Bližšie informácie - Testovanie

       Informácie o jarných školách na minedu: Jarné školy 2021