• Novinky

      • OZNAM

      • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

       Riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150 ods. 5 o zmene a doplnení niektorých zákonov

       dňa 01.04. 2022 (piatok) udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno

       z prevádzkových dôvodov.

        

                                                                                                             Mgr. Marián Oľšav

                                                                                                      Riaditeľ ZŠ Slovenská Kajňa

      • Deň vody

      • Žiaci 4. ročníka pri príležitosti Dňa vody pripravili pre žiakov našej školy "Vodný bufet", v ktorom ponúkali čistú vodu ochutenú citrónom, mätou, limetkou, pomarančom, uhorkou a čučoriedkami.

       Veľký úspech mala voda s čučoriedkami a uhorkou.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • „Poézia je umenie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom nesmierne plastického materiálu - ľudskej reči.“ — Carl Sandburg

       Po roku prerušenia sme sa opäť oddali kráse slova a uskutočnili sme školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

       Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme. 

        

       1.stupeň

       Poézia

       1. Zuzana Šiketová 3.r.

       2. Sandra Ivanová 2.r.

       3. Maximilián Čečko

       Próza

       1. Ema Michalová 3.r.

       2. Jana Štegerová 4.r.

       3. Dávid Cichý 4.r.

        

       2.stupeň

       Poézia

       1. Betka Tutková 7.r.

       2. Sebastián Kollár 8.r, Michal Červeňák 8.r.

       3. Sára Kurucová 7.r.

       Próza

       1. Sophie Ivanová 5.r.

       2. Kristína Fecenková 6.r.

       3. Barbora Lukáčová 6.r.

      • Lyžiarsky výcvik

      • Žiaci 6. - 9. ročníka sa koncom februára zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo Vyšných Ružbachoch. Prvý deň sa oboznámili s lyžovaním a bielym kódexom. Po prvých neistých začiatkoch si ďalšie dní lyžovania užívali naplno. Po týždni sa museli so svahom i lyžovaním rozlúčiť a vrátiť sa plní zážitkov domov.

      • "Staň sa dobrodruhom"

      • Naši žiaci z 2.B triedy sa zúčastnili výtvarnej súťaže, ktorú usporiadala Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš "Staň sa dobrodruhom" s podtitulom #ekoZEMplin. Za svoje úsilie boli odmenení peknými cenami a diplomom. Blahoželáme!