• Novinky

      • Astro show

      • Cez týždeň našu školu navštívilo prenosné planetárium .

       Program bol rozdelený do dvoch častí :

       Virtuálny vesmír

       Interaktívne premietanie 360 - stupňových videí a fotografií prostredníctvom okuliarí vo virtuálnej realite. V programe o Slnečnej sústave sa žiaci zoznámili so Slnkom a planétami akoby ich mali priamo na dlani. Preskúmali detaily ich povrchu, mesiace a vzdialenosti medzi planétami, priblížili sa ku hviezdam, ich farbám a zloženiu.

       Planetárium

       Zábavno-zážitkovou formou sa žiaci oboznámili s informáciami o vesmíre. Každá trieda si vybrala vlastný program zo sveta vesmíru alebo prírody.

       Bol to veľmi pekný zážitok.

      • Tematický týždeň

      • Naši deviataci vyhlásili v pondelok 17.1.2022 týždennú výzvu s názvom "Tematický týždeň" - každý deň sa obleč podľa zvolenej farby a témy. Ako to dopadlo? Presvedčte sa sami.

      • Návrat žiakov po prázdninách 10. januára 2022

      •      Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022 (pondelok).

        

       Školy sa budú  riadiť manuálom Školský semafor.

        

           Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

           Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

        

       Školský semafor: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

        

           Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.

        

       Zdroj: https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

        

       Žiak môže vojsť do budovy školy len s podpísaným vyhlásením o bezpríznakovosti !

        

       Vyhlásenie o bezpríznakovosti TU.

        

       Rodičia, ktorí majú rodičovské konto, môžu potvrdiť vyhlásenie o bezpríznakovosti cez edupage.