• Novinky

      • Pytagoriáda

      • Pytagoriáda - školské kolo

       V dňoch 8.12. a 9.12. 2021 sa naši žiaci zúčastnili online školského kola Pytagoriáda v kategórii P3, P4, P5, P6, P7, P8. Žiaci 1. stupňa riešili úlohy online v počítačovej učebni a žiaci 2. stupňa riešili online z domu.

       Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov, 3 žiaci postupujú na okresné kolo a 4 žiaci boli úspešní riešitelia.

       Na okresné kolo postupujú :

       1. Tomas Tomko - 3.ročník

       2. Jana Štegerová - 4. ročník

       3. Alex Popovič - 6. ročník

       Úspešní riešitelia :

       1. Adam Baran - 3. ročník

       2. Marcel Fecenko - 4. ročník

       3. Tomáš Oslovič - 4. ročník

       4. Filip Oslovič - 4. ročník

       Všetkým zúčastnených žiakov ďakujeme, že sa zapojili do školského kola, výhercom blahoželáme a tým, ktorí postúpili, držíme prsty

      • Ozdoby pre seniorov

      • ,,Šikovní druháci spolu s triednou pani učiteľkou pripravili ozdôbky na vianočný stromčekov pre potešenie našich seniorov v Tovarnom,,

      • Terchovské valašky

      • Ak sa povie obec Terchová, čo vám prvé napadne? Určite slovenský zbojník Juraj Jánošík s valaškou. V minulosti bola valaška používaná ako zbraň, dnes sa vyrába ako suvenír.

       Pozrite si, ako naši stvrtáci na hodine Vlastivedy vyrobili valašky, ktoré by sa mohli predávať ako suvenír pri návšteve Terchovej.

      • ŠKD - pečieme na Vianoce

      • Medovníčky, vanilkové rožky, linecké koláčiky si deti v ŠKD napiekli, samé ozdobili, polepili a už sa nevedia dočkať, kedy si na nich pomaškrtia

      • OZNAM!

      • Riaditeľ školy oznamuje žiakom  ZŠ a ich rodičom, že na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR aj v čase od 13. 12.2021 do 17.12.2021 sa žiaci II. stupňa  budú vzdelávať dištančne podľa klasického rozvrhu.

       Vianočné prázdniny pre všetkých žiakov školy sa uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. Posledný deň vyučovania je 17.december 2021.

        

       Nástup do školy na prezenčné vzdelávanie je 10. januára 2022 (pondelok).

       Pri nástupe do školy je potrebné doniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       O prípadnej zmene Vás budeme včas informovať.

      • Návšteva sv. Mikuláša

      • V pondelok 6.12 aj našu školu navštívil Mikuláš...

       .... Milujeme Mikuláša, lebo sladké dary znáša, Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš???....

      • OBNOVENIE PREZENČNEJ FORMY VZDELÁVANIA NA I. STUPNI

      • Na základe e-mailovej správy od PaedDr. A. Feckovej – ŠU Dlhé Klčovo Vám oznamujeme, že od zajtra, utorok - 7. 12. 2021, riaditeľka RÚVZ VT  v tých MŠ a ZŠ - prvý stupeň, v ktorých prerušila prezenčné vyučovanie od 29. 11. 2021, znovu obnoví prezenčné vzdelávanie; cez svoje rozhodnutie, ktoré bude doručené do elektronických schránok zriaďovateľov, alebo v niektorých prípadoch škôl.

        

       Rozhodnutia budú odoslané najneskôr dnes popoludní.

        

       ŠKD – obnovuje prevádzku od 7.12.2021 (utorok)

        

       Nezabudnite prosím vyplniť Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ Vášho dieťaťa, nakoľko ide z Vašej strany o povinný dokument, ktorým sa zaväzujete, že posielate svoje dieťa do školy zdravé, bezpríznakové.

        

       Žiaci II. stupňa sa aj naďalej budú vzdelávať dištančne.

      • Krabičky plné lásky

      • Aj napriek prerušeniu prezenčného vzdelávania sa nám spolu so žiakmi, ich rodičmi a učiteľmi podarilo naplniť, vyzbierať a dnes odovzdať kontaktnej osobe vo Vranove nad Topľou krabičky plné lásky, ktoré potešia srdcia starkých.

       Ďakujeme za krabičky, mikulášske balíčky a žiakom 3. a 4. ročníka za krásne vianočné pozdravy

      • ,, Aby bolo deti lepšie počuť,,

      • Bubnovačka 2021 ,, Aby bolo deti lepšie počuť,,

       Aktivita, ktorá sa realizuje z príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí dňa 19.11.. Aj my sme sa do nej zapojili, pretože hlas detí je dôležitý!