• Novinky

      • Pozor opäť zmena!!

      • RÚVZ so sídlom v Vranove nad Topľou zakazuje prevádzku zariadenia pre detí a mládež (I. stupeň - prezenčné vzdelávanie) pre ZŠ, Školská nulica 54/21, Slovenská Kajňa podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z.

       Zákaz sa netýka prevádzky školského  klubu detí a zariadenia školského stravovania. Školský klub detí môže byť využívaný na dištančné vzdelávanie detí rodičov z kritickej infraštruktúry.(rodič musí vedieť zdokladovať))

       Individuálnym posúdením a odsledovaním školského zariadenia bolo zistené, že percento chýbajúcich detí v zariadení je vyššie ako 25 %. Prevádzka školy je zatvorená až do odvolania RÚVZ vo Vranove nad Topľou.

       V Slovenskej Kajni 28.11.2021

       Žiaci 1.stupňa sa od pondelka budú učiť dištančne - on-line - zatiaľ podľa stáleho rozvrhu.

      • Žiaci druhého stupňa prechádzajú na dištančné vzdelávanie!

      • RÚVZ vo Vranove n/T rozhodol o zatvorení II. stupňa ZŠ, gymnázií a stredných škôl v okrese Vranov nad Topľou. Od pondelka 29. novembra žiaci II. stupňa prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania, zatiaľ podľa stáleho platného rozvrhu.

       Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania a budú sa posudzovať jednotlivé triedy individuálne podľa výskytu ochorenia na Covid-19.

       Školský klub detí ostáva otvorený.

       Zdroj: vyhláška RÚVZ VT 266/2021

      • Testovanie pohybových predpokladov

      • V októbri sa na našej škole uskutočnilo Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka vo viacerých disciplínach .

       Tu je ukážka niektorých disciplín

      • Krabičky plné lásky

      • Potešte i tieto Vianoce seniorov vo svojom okolí darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich.

       Môžete sa rozhodnúť pre "Mikulášsky balíček" alebo "Vianočnú krabičku" (rozhodnutie je na tebe).

       Poteš babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú.

       Darčeky alebo balíčky priprav a odovzdaj ich tr. učiteľovi do 26.11.2021.

        

       !!!Pozor, krabica sa musí dať otvoriť, aby sa dala skontrolovať, Mikulášske balíčky neviažte!!!!

        

       Čo môže byť v krabici si pozri na priloženom obrázku...

       Vopred ďakujeme.

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania

      • Riaditeľ školy oznamuje žiakom II. stupňa ZŠ a ich rodičom, že dištančné vzdelávanie v V. až IX. A triede, bude pokračovať aj v nasledujúcom týždni a to od 15. 11 – 16. 11. 2021.
       Žiaci z týchto tried sa budú vzdelávať podľa rozvrhu pre dištančné vzdelávanie.
       Zároveň v dištančnom vzdelávaní pokračujú aj žiaci II.A triedy, ktorí sa budú aj naďalej vzdelávať podľa klasického rozvrhu.
       Žiaci II. stupňa, ktorí nemajú prístup k on-line vzdelávaniu a žiaci IX.B, pokračujú v prezenčnom vzdelávaní.

       Nástup do školy (na prezenčné vzdelávanie) je 18.11.2021 (štvrtok).

      • Záložka spája školy

      • Tradične, ako každý rok, sme sa zapojili do pekného projektu "Záložka spája školy". Tento rok nás spojili so ZŠ Trstené pri Hornáde. Žiaci 1.a 2.stupňa vytvorili pre svojich rovesníkov takéto krásne, veselé záložky do kníh.