• Novinky

      • Šťastné a veselé!

      •  

        

       Už opäť tu máme z roka najkrajší čas, keď ľudské teplo je silnejšie ako vonku štípajúci mráz.

       Vločky na ruku dopadnú, teplom sa roztopia, krásne Ti srdce pohladia, v duši náladu rozlejú a keď pri stromčeku Ťa dary potešia a v oku sa Ti slza zaleskne, nie si sám, niekto na Teba myslí a želanie s prianím prekrásnych Vianoc Ti zimným vánkom k Tebe od nás prinesie.

       To Vám praje vedenie školy a kolektív učiteľov.

      • Nástup do školy po Vianočných prázdninách

      • Ministerstvo školstva zverejnilo prvé informácie o podmienkach nástupu žiakov do školy po Vianočných prázdninách.

       Navrat_do_skol_2021.pdf

       Na základe tejto informácie škola uskutočnila prvý krok - prieskum záujmu  zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, o testovanie na COVID 19 - základná podmienka pre otvorenie školy pre žiakov II.stupňa(prezenčné vzdelávanie) v prípade, ak sa okres bude nachádzať v tomto čase v II. a III. stupni varovania Regionálneho semaforu.

       Celkový počet rodičov žiakov 2.stupňa: 56

       Počet oslovených rodičov: 56

       Počet rodičov, ktorí sú za testovanie: 25

       Ak sa okres bude nachádzať  11.1. 2021 v Regionálnom semafore v stupni ostražitosti I. a II., bude škola prezenčne vzdelávať žiakov 2.stupňa  bez obmedzenia(nie sú potrebné testy na COVID-19).

       O ďalších  podrobnostiach  otvorenia školy, Vás budeme priebežne informovať. 

        

      • Zmena termínu Vianočných prázdnin

      • V zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:4-A1810(Rozhodnutie ministra školstva) sa mení termín Vianočných prázdnin takto:

       1. Vianočné prázdniny na základných školách sa začínajú 21.12.2020(pondelok).

       2. Vianočné prázdniny na základných školách sa končia 8.01.2021. Vyučovanie sa začína 11.01.2021(pondelok).

       Podmienky účasti žiakov I. a II. stupňa na prezenčnom vzdelávaní od 11.01.2021 zverejníme po ich obdržaní od MŠVVaŠ SR.

      • Zmena spôsobu vzdelávania v IV.triede.

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ vo Vranove nad Topľou je žiakom IV. triedy v čase od 7.12 do 11.12.2020 nariadená karanténa. Žiaci sa nezúčastňujú prezenčného vyučovania v škole, ale prechádzajú  na dištančné vzdelávanie, ktoré bude prebiehať podľa zverejneného rozvrhu:

       Rozvrh_IV.trieda.docx

        Žiaci nastúpia do školy na prezenčné vzdelávanie po skončení karantény 14.12.2020 (pondelok). Pred nástupom do školy sa žiaci musia preukázať vypísaným a podpísaným tlačivom o bezinfekčnosti. Pozor zmena: u týchto žiakov nie je potrebné sa preukázať akýkoľvekom negatívnym testom  na COVID - 19.

       Prehlasenie_o_bezinfekcnosti.docx​​​​​​​