• Novinky

      • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

      • Milí žiaci, rodičia, priatelia školy.
       Po pekných ohlasoch na akciu minulý rok "Krabičky plné lásky", ktoré putovali na detskú onkológiu do Košíc, sme sa rozhodli, že aj tento rok sa naša škola zapojí do podobnej akcie - 
       "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Cieľom tejto akcie je potešiť malým darčekom ľudí v zariadeniach pre seniorov, či centrách sociálnych služieb. Oslovili sme zariadenie v Humennom, ktoré naše darčeky s láskou a potešením príjme.
       Budeme vďační za každú krabicu, ktorou sa rozhodnete prispieť do tejto akcie.
       Poprosíme, aby ste si pozorne prezreli informácie a pokyny, čo môže/nemôže byť v krabiciach.
       Krabičky môžete od pondelka 23.11.2020 nosiť do školy a odovzdať triednej učiteľke. Po ukončení zbierania budú odovzdané seniorom. Termín ukončenia zverejníme na stránke, no max. do 6.12.2020
       Veríme, že sa zapojíme a potešíme mnohé srdcia 

      • OZNAM!!!

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.11.2020

       Základná škola Slovenská Kajňa s účinnosťou od 18.11. 2020 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov

       zo sociálne znevýhodneného prostredia,

       ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

       Žiaci sa budú vzdelávať v malých skupinách, malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca. Žiaci našej školy sa budú vzdelávať v štyroch skupinách, 2x v týždni po 4 vyučovacie hodiny. 1. a 2. sk. (pondelok, streda), 3. a 4. sk. (utorok, štvrtok).

       Rozvrhy pre jednotlivé skupiny:

      • Dôležitý oznam! Zmena dokumentov!

      • POZOR: Aktualizácia dokumentov k 8.11.2020.

       Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 zo dňa 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“), č. 16 zo dňa 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“), č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 21“) vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

       Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu platný od 8. novembra 2020

       Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti platné od 8. novembra 2020

       Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti platné od 8. novembra 2020

       Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 8. novembra 2020

      • Týždeň zdravej výživy 2020

      • Do galérie Týždeň zdravej výživy 2020 boli pridané fotografie.

       Týždeň Zdravej výživy na 1.stupni - týždeň sme otvorili výstavkou ovocia a zeleniny, na ktorú celý týždeň pribúdali krásne výrobky našich žiakov, monitorovali sme stravovacie návyky žiakov, prezentáciami nabádali na zdravú stravu, realizovali ochutnávky ovocia, zeleniny, nátierky, ovocné čaje a vytvárali rôzne zaujímavé výtvarné práce s danou tematikou. Nezabúdajme na zvýšenú konzumáciu vitamínov v tomto jesennom období.

      • Oznam!

      • Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

       Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

       Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

       Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti

       Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti