• OZNAM

     •  

      O z n a m

       

      Na základe rozhodnutia RÚVZ vo Vranove nad Topľou a detskej lekárky,

      riaditeľ Základnej školy v Slovenskej Kajni vyhlasuje

       

      chrípkové prázdniny

      od 3.2.2020 – 7.2.2020 (vrátane).

       

      Nástup do školy je v pondelok 10.02.2020.

       

       

     • Pozvánka

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 15.1.2020 v triedach jednotlivých ročníkov v čase od 15.30 hod do 17.00 hod. vo forme individuálnych pohovorov.

      Program:

      1. Individuálne pohovory o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok školského roka 2019/2020 a možnosti zlepšenia žiakov v jednotlivých predmetoch.