• Novinky

      • OZNAM

      •  

       O z n a m

        

       Na základe rozhodnutia RÚVZ vo Vranove nad Topľou a detskej lekárky,

       riaditeľ Základnej školy v Slovenskej Kajni vyhlasuje

        

       chrípkové prázdniny

       od 3.2.2020 – 7.2.2020 (vrátane).

        

       Nástup do školy je v pondelok 10.02.2020.

        

        

      • Pozvánka

      • Milí rodičia,

       pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 15.1.2020 v triedach jednotlivých ročníkov v čase od 15.30 hod do 17.00 hod. vo forme individuálnych pohovorov.

       Program:

       1. Individuálne pohovory o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok školského roka 2019/2020 a možnosti zlepšenia žiakov v jednotlivých predmetoch.