• Testovanie 9

     • Základné informácie k testovaniu Testovanie 9-2019!

       

      Riadny termín03.apríl 2019 (streda).             

      Náhradný termín16./17. apríl 2019

      Harmonogram testovania: 08.00 - 12.50 hod.

      Testované predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

      Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

      Zaslanie výsledkov: elektronickou formou- 30.apríl 2019                                 

                                        výsledkové listy žiakov a škôl- 13.máj 2019

      Všetky informáciewww.nucem.sk/Testovanie9

     • OZNAM - Riaditeľské voľno

     •      Oznamujem Vám, že dňa 29.3.2019 (piatok) v zmysle § 150 ods. 5 školského zákona a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z.  o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách,

      udeľujem žiakom Základnej školy, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

      riaditeľské voľno. 

      Dôvod udelenia riaditeľského voľna - organizačné dôvody.

       

      Mgr.Marián Oľšav

       

       

    • 2% dane
     • 2% dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Zákon umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       

      Tlačivo

      Postup:

      1. Vytlačiť a vypísať obe tlačivá z odkazu vyššie.

      2. Vypísané tlačivá dať potvrdiť svojmu zamestnávateľovi, resp. mzdovej učtárni.