• Testovanie piatakov

     • Dňa 21. novembra (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2018.

      Žiaci budú testovaní v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra ( v každom predmete musia vypracovať 30 úloh za čas 60 minút).

      Povolené pomôcky sú iba pero, ktoré píše na modro. Nie sú povolené pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra, ani mobilné telefóny a smart hodinky.

      Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: www.nucem.sk v časti Testovanie 5.