• Testovanie piatakov T5 2019

     • Dňa 20. novembra (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 2019.

      Žiaci budú testovaní v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra ( v každom predmete musia vypracovať 30 úloh za čas 60 minút).

      Povolené pomôcky sú iba pero, ktoré píše na modro. Nie sú povolené pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra, ani mobilné telefóny a smart hodinky.

      Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: www.nucem.sk, alebo po kliknutí na odkaz 

      T5 2019.

       

      Riadne testovanie T5 2019 sa uskutoční iba papierovou formou. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.