• Faktúry

    •                       
                                         
                           
                                         
      

     Číselník

     faktúr

     Popis faktúrovaného tovaru

     Suma

     vrátane DPH

     Identifikácia PZZ Identifikácia objednávky

     Dátum

     doručenia faktúry

     Identifikačné údaje dodávateľa
     obchodné meno

     sídlo, adresa

     trvalého pobytu

     IČO
     1/2012 Vodné 216.02     9.01.2012 VVS a.s. Komenského 50, 04248 Košice 36570460
     2/2012 Potraviny 75,59     10.01.2012 COOP Jednota Nám estie slobody 79, Vranov n/T 31737200
     3/2012 Telefón 38,81     10.01.2012 Slovak telecom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 31777741
     4/2012 Telefón-orange 40,95     17.01.2012 Orange Slovensko Prievozská  6/A, 82109 Bratislava 35697270
     5/2012 Fin. spravodaj 21,19     20.01.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1 31592503
     6/2012 El. energia 22,92     20.01.2012 VSE Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
     7/2012 Skrutky, hmoždinky 10,78     27.01.2012 KAS plus s.r.o. Mlynská 1487/105, 0931 Vranov n/T 45669767
     8/2012 Zemný plyn 1319     31.01.2012 SPP a.s. Mlynské nivy44/a, 82511 Bratislava 35815256
     9/2012 El. energia 785     6.02.2012 VSE Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
     10/2012 Štuple do stoličiek 6   č.3/2012 6.02.2012 AB SYSTEM Slovakia Hadovská 870, 94501 Komárno 36707741
     11/2012 Časopis Škola-predplatné 30   č.2/2012 6.02.2012 JurisDat - M.MEDLEM Ondavská 8, 82108 Bratislava 2 11821973
     12/2012 Telefón 34,55     8.02.2012 Slovak telecom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 31777741
     13/2012 Stravné lístky 919,32   č.1/2012 10.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova23/D, 82101 Bratislava 31396674
     14/2012 Telefón-orange 31,24     16.02.2012 Orange Slovensko Prievozská  6/A, 82109 Bratislava 356972701
     15/2012 Virtuálna knižnica 13,80     20.02.2012 Komensky s.r.o. Park Mládeže1, 04001 Košice 43908977
     16/2012 Telefón 28,78     7.03.2012 Slovak telecom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 31777741
     17/2012 Zemný plyn 1244     7.03.20112 SPP a.s. Mlynské nivy44/a, 82511 Bratislava 35815256
     18/2012 Telefón-orange 43,70     13.03.2012 Orange Slovensko Prievozská  6/A, 82109 Bratislava 35697270
     19/2012 Virtuálna knižnica 13,80     13.03.2012 Komensky s.r.o. Park Mládeže1, 04001 Košice 43908977
     20/2012 Učebné pomôcky - hm. núdza 879,80             č.4/2012 14.03.2012 Mária Kappalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08006 Ľubotice 33952264
     21/2012 Stravné lístky 737,36              č. 5/2012 19 .03.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova23/D, 82101 Bratislava  31396674
     22/2012 Vodné 120,64     28.03.2012 VVS a.s. Komenského 50, 04248 Košice 36570460
     23/2012 Zákusky 13,46   č.6/2012 4.03.2012 POSTAP s.r.o Ondavské Matiašovce 89, 09401 31666353
     24/2012 Slávnostný obed 111   č.7/2012 4.03.2012 Ladislav Paľko staničná 1261, 093 01 Vranov n. T. 10806997
     25/2012 Kancelárske potreby 113,96     4.03.2012 Dataservis Vranov s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 VV 36734039
     26/2012 Zemný plyn 681,00     4.03.2012 SPP a.s. Mlynské nivy44/a, 82511 Bratislava 35815256
     27/2012 Telefón 23,72     11.04.2012 Slovak telecom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 31777741
     28/2012 Virtuálna knižnica 13,80     11.04.2012 Komensky s.r.o. Park Mládeže1, 04001 Košice 43908977
     29/2012 Telefón-orange 52,79     12.4.2012 Orange Slovensko Prievozská  6/A, 82109 Bratislava 35697270
     30/2012 Služby pož. ochrany 119,48     12.4.2012 Ing.Marek Hurny-služby PO Soľ 369, 09435, Vranov n/T 37353314
     31/2012 Vodárenský materiál 4,32     23.4.2012 KAS  plus s.r.o. Mlynská 1487/105, 09301 V ranov n/T 45669767
     32/2012 Stravné lístky 1033,78   č. 8/2012 24.4.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova23/D, 82101 Bratislava 31396674
     33/2012 El. energia 785     4.5.2012 VSE Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
     34/2012 Poistenie majetku 577,24     4.5.2012 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 00653501
     35/2012 Telefón 22,85     9.5.2012 Slovak telecom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 31777741
     36/2012 Virtuálna knižnica 13,80     9.5.2012 Komensky s.r.o. Park Mládeže1, 04001 Košice 43908977
     37/2012 Kancelárske potreby 18,53     9.5.2012 Dataservis Vranov s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 VV 36734039
     38/2012 Čistenie kanalizácie 250   č. 9/2012 14.5.2012 HRABČAK-VAS s.r.o. Porubská 683/36, 09301 Vranov n/T 45720452
     39/2012 Telefón 26,99     17.5.2012 Orange Slovensko Bratislava, Prievozská 6/A 35697270
     40/2012 Raabe Slovensko 78,15     17.5.,2012 Raabe Slovensko Trnavská 84, Bratislava 35908718
     41/2012 LE CHEQUE DEJEUNER 901,72   č. 11/2012 18.5.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášiková 23/10, Bratislava 31396674
     42/2012 Raabe Slovensko 39,67     29.5.2012 Raabe Slovensko Trnavská 84, Bratislava 35908718
     43/2012 Dataservis Vranov 179,83     31.5.2012 Dataservis Vranov Námestie slobody 2, Vranov n/T 36734039
     44/2012 Slovenský plyn. priem. 110     5.6.2012 SPP Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 35815256
     45/2012 Stavebniny Domaša 398     6.6.2012 Stavebniny Domaša Malá Domaša 127, 09402 44281331
     46/2012 LE CHEQUE DEJEUNER 1101,28   č. 16/2012 6.6.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášiková 23/10, Bratislava 31396674
     47/2012 Komenský s.r.o. 13,80     7.6.2012 Komenský s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977
     48/2012 Slovak TELECOM 25,13     8.6.2012 Slovak TELECOM Karadžičova 10, Bratislava 31777741
     49/2012 COOP Jednota Vranov 379,77   č. 18/2012 8.6.2012 COOP Jednota Vranov Námestie Slobody 79, Vranov n/T 31737200
     50/2012 Orange Slovensko 28,95     14.6.2012 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava 35697270
     51/2012 VVV 179,53     22.6.2012 Východslov. vodár. spol. Komenského 50, Košice 36570460
     52/2012 Komenský s.r.o. 13,80     3.7.2012 Komenský s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977
     53/2012 Dataservis Vranov 259,62   č. 17/2012 3.7.2012 Dataservis Vranov Námestie slobody 2, Vranov n/T 36734039
     54/2012 Slovenský plyn. priem. 102     3.7.2012 SPP Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 35815256
     55/2012 Plynoservis 318,24   č. 20/2012 9.7.2012 Plynoservis - J. Brtáň Hermanovce n/T 82, 09434 14322731
     56/2012 Ing. Marek Hurný 119,48     9.7.2012 Ing. M. Hurný - Služby PO Soľ 369, 09435 37353314
     57/2012 Koliba Domaša s.r.o. 190,30   č. 21/2012 9.7.2012 Koliba Domaša s.r.o. Dobrianskeho 1639 Vranov 46682066
     58/2012 Slovak TELECOM 25,10     11.7.2012 Slovak TELECOM Karadžičova 10, Bratislava 31777741
     59/2012 Ševt a.s. 99,25   č. 23/2012 31.7.2012 Ševt a.s. Cementárenská 16, B. Bystrica 31331131
     60/2012 Expol Pedagogika 9,10   č. 22/2012 31.7.2012 Expol Pedagogika Beckovská 38, Bratislava 35711302
     61/2012 Orange Slovensko 29,88     31.7.2012 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava 35697270
     62/2012 Kas Plus s.r.o. 9,52     31.7.2012 Kas Plus s.r.o. Mlynská 1487/105, Vranov n/T 45669767
     63/2012 LE CHEQUE DEJEUNER 1060,19   č. 25/2012 2.8.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášiková 23/10, Bratislava 31396674
     64/2012 VSE a.s. 785     2.8.2012 Východoslov. energetika Mlynská 31, Košice 36211222
     65/2012 Obec Slov. Kajňa 599,72     2.8.2012 Obec Slov. Kajňa Slovenská Kajňa 09402 00332852
     66/2012 Komenský s.r.o. 13,80     13.8.2012 Komenský s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977
     67/2012 Slovenský plyn. priem. 102     13.8.2012 SPP Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 35815256
     68/2012 Slovak TELECOM 22,13     13.8.2012 Slovak TELECOM Karadžičova 10, Bratislava 31777741
     69/2012 Orange Slovensko 27,80     13.8.2012 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
     70/2012 Ives Košice 155,35     4.9.2012 Ives Košice Čsl. Armády 20, Košice 00162957
     71/2012 Dataservis Vranov 447,60   č. 28/2012 4.9.2012 Dataservis Vranov Námestie slobody 2, Vranov n/T 36734039  
     72/2012 Komenský s.r.o. 13,80     5.9.2012 Komenský s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977
     73/2012 SPP 211     6.9.2012 SPP Mlynské Nivy 44, Bratislava 35815256
     74/2012 Raabe Slovensko 39,35     11.92012 Raabe Slovensko Trnavská 84, Bratislava 35908718
     75/2012 Slovak TELECOM 22,58     11.9.2012 Slovak TELECOM Karadžičova 10, Bratislava 31777741
     76/2012 COOP Jednota Vranov 164,19   č. 26/2012 12.9.2012 COOP Jednota Námestie Slobody 79, Vranov n/T 31737200
     77/2012 Maquita s.r.o. 496,70   č. 24/2012 13.9.2012 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Právno 36316881
     78/2012 Aitec s.r.o. 173,69     14.9.2012 Aitec s.r.o. Slovinská 12, Bratislava 43829171
     79/2012 MICOMP s.r.o. 578,94   č. 27/2012 14.9.2012 MICOMP s.r.o. J. Hollého 8, Michalovce 36589187
     80/2012 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 165,97     17.9.2012 Allianz a.s. Štúrova 7, Košice 00151700
     81/2012 Orange Slovensko 31,43     17.9.2012 Orange Bratislava, Prievozská 6/A 35697270
     82/2012 VSK Minerál s.r.o. 195,65   č. 31/2012 19.9.2012 VSK Minerál Južná Trieda 125 Košice 36706311
     83/2012 ASC s.r.o. 129   č. 33/2012 21.9.2012 ASC s.r.o. Svoradova 7/1 Bratislava 31361161
     84/2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 682   č. 32/2012 21.9.2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/10, Bratislava 31396674
     85/2012 Glossa 115,05     25.9.2012 Glossa - Igor Treťjakov Vihorlatská 23, Prešov 33951802
     86/2012 VSK MInerál s.r.o. 221,88     26.9.2012 VSK Minerál Južná Trieda 125 Košice 36706311
     87/2012 Autodoprava - D. Kalman 192     27.9.2012 Autodoprava - D. Kalman Hlavná 96, Vechec 14325462
     88/2012 Dataservis Vranov 193,10   č. 35/2012 1.10.2012 Dataservis Vranov Námestie slobody 2, Vranov n/T 36734039
     89/2012 Východ. Vodár. Spoločnosť 128,89     2.10.2012 VVS a.s. Komenského 50, 04248 Košice 36570460
     90/2012 Komenský s.r.o. 13,80     2.10.2012 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
     91/2012 COOP Jednota Vranov 54,08     4.10.2012 COOP Jednota Vranov Námestie Slobody 79, Vranov n/T 31737200
     92/2012 KAS Plus s.r.o. 392,74   č. 37/2012 4.10.2012 KAS Plus Mlynská 1487/105, Vranov 45669767
     93/2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 6     4.10.2012 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa  
     94/2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 76,80     4.10.2012 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa  
     95/2012 SPP a.s. 657     8.10.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 35815256
     96/2012 Slovak Telecom 23,82     9.10.2012 Slovak Telecom Karadžičova 10 Bratislava 35763469
     97/2012 M. Kapallová - KAPAP 979,40   č. 38/2012 9.10.2012 M. Kapallová - KAPAP Strojnícka 9, Prešov 33952264
     98/2012 M. Kapallová - KAPAP 216   č. 40/2012 9.10.2012 M. Kapallová - KAPAP Strojnícka 9, Prešov 33952264
     99/2012 SPN Mladé Letá 265,84   č. 39/2012 15.10.2012 SPN Mladé Letá s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 31333176
     100/2012 Unitrade Vranov nad Topľou 69,12     15.10.2012 Unitrade Vranov nad Topľou s.r.o. Čemernianska 2, Vranov 31728138
     101/2012 Unitrade Vranov nad Topľou 5,40     15.10.2012 Unitrade Vranov nad Topľou s.r.o. Čemernianska 2, Vranov 31728138
     102/2012 Poradca Podnikateľa s.r.o. 19,98     15.10.2012 Poradca Podnikateľa s.r.o. M. Rázusa 23a, Žilina 31592503
     103/2012 Orange Slovensko 42,71     16.10.2012 Orange Slovensko Bratislava, Prievozská 6/A 35697270
     104/2012 SPP a.s. 107,56     16.10.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 35815256
     105/2012 Obec Slovenská Kajňa 94,42     18.10.2012 Obec Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa 09402 00332852
     106/2012 Plynoservis - J. Brtáň 389,88   č. 42/2012 22.10.2012 Plynoservis - J. Brtáň Hermanovce 09434, Vranov 14322731
     107/2012 Jozef Hurný - Kontrola a oprava has. techniky 215,35     22.10.2012 Jozef Hurný - kontrola a oprava has. techniky Soľ 369, 09435 17294797
     108/2012 Ing. M. Hurný - Služby PO 119,48     22.10.2012 Ing. M. Hurný - Služby PO Soľ 369, 09435 37353314
     109/2012 TRIBE kom. spol. 142,50   č. 36/2012 30.10.2012 TRIBE kom. spol. Boženy Nemcovej 1154, Vranov 31688101
     110/2012 VSE 785     5.11.2012 VSE Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
     111/2012 ŠEVT a.s. 40,80   č. 44/2012 5.11.2012 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472, BB 31331131
     112/2012 Komenský s.r.o. 13,80     5.11.2012 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
     113/2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 135,68     5.11.2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     114/2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 10,60     5.11.2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     115/2012 SPP 1087     6.11.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 35815256
     116/2012 Oslovič Ján 125   č. 46/2012 6.11.2012 Oslovič Ján Slovenská Kajňa 49, 09402 10806237
     117/2012 Unitrade 12,90     6.11.2012 Untirade Vranov Čemernianska 2 31728138
     118/2012 Unitrade 165,12     6.11.2012 Untirade Vranov Čemernianska 2 31728138
     119/2012 Slovak Telecom 22,74     7.11.2012 Slovak Telecom Karadžičova 10, BA 35763469
     120/2012  COOP Jednota 39,99   č. 47/2012 8.11.2012 COOP Jednota Námestie Slobody 79, Vranov n/T 31737200
     121/2012 Obec Slovenská Kajňa 306,67     9.11.2012 Obec Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa 09402 00332852
     122/2012 Databox s.r.o. 48     12.11.2012 Databox s.r.o. Liberec Trieda 1. mája 59, Liberec 3 25446185
     123/2012 Orange SK 32,23     14.11.2012 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
     124/2012 Dataservis Vranov 369,55   č. 48/2012 14.11.2012 Dataservis Vranov s.r.o. Námestie Slobody 2, VT 36734039
     125/2012 Kooperativa 50     14.11.2012 Kooperativa Poisťovňa a.s. Štefánikova 8, BA 31322051
     126/2012 Watel 1000     16.11.2012 Václav Iľov - Watel Soľ 390, VT 43258166
     127/2012 Komenský s.r.o. 13,80     23.11.2012 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, KE 43908977
     128/2012 MILOP Ing. Ivan Pšenko 10     23.11.2012 MILOP Ing. Ivan Pšenko Skačany 534, 95853 32814704
     129/2012 Ľudia v Kontakte - OZ 280   č. 49/2012 28.11.2012 Ľudia v Kontakte - OZ Hlavná 18, PO 42231612
     130/2012 Slovenská Pošta 6     29.11.2012 Slovenská Pošta a.s. Partizánska cesta 9, BB 36631124
     131/2012 RAABE Slovensko, s.r.o. 39,99     3.12.2012 RAABE Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84, BA 35908718
     132/2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 122,88     5.12.2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     133/2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 9,60     5.12.2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     134/2012 E. Michalov-Stolárstvo, čalúnictvo 438     5.12.2012 Eduard Michalov - stolárstvo, čalúnictvo Budovateľská 1278, VT 34331085
     135/2012 Slovenský plynárenský priemysel 1281     5.12.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, BA 35815256
     136/2012 Slovak Telekom, a.s. 27,78     7.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, BA 35763469
     137/2012 Komenský, s.r.o. 13,80     7.12.2012 Komenský, s.r.o. Park mládeže 1, KE 43908977
     138/2012 COOP Jednota 24,32     7.12.2012 COOP Jednota Námestie slobody 79, VT 31737200
     139/2012 Michalov Peter 300   č. 50/2012 10.12.2012 Michalov Peter Malá Domaša 76 46236961
     140/2012 Unitrade Vranov, s.r.o. 215,04     12.12.2012 Unitrade Vranov, s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     141/2012 Unitrade Vranov, s.r.o. 16,80     12.12.2012 Unitrade Vranov, s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     142/2012 Orange Slovensko, a.s. 32,16     13.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Metódova 8, BA 35697270
     143/2012 Obec Benkovce 413     18.12.2012 Obec Benkovce Benkovce 22 00332267
     144/2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 8,20     18.12.2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     145/2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 104,96     18.12.2012 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     146/2012 Dataservis Vranov, s.r.o. 223,24     19.12.2012 Dataservis Vranov, s.r.o. Námestie slobody 2, VT 36734039
     147/2012 F.Fabian - Dataservis 314,94     19.12.2012 F.Fabian - Dataservis Námestie slobody 2, VT 10719814
     148/2012 Obec Slovenská Kajňa 1500     19.12.2012 Obec Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa 00332852
     149/2012 Obec Slovenská Kajňa 700     19.12.2012 Obec Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa 00332852
     150/2012 Oslovič Ján 55     20.12.2012 Oslovič Ján Slovenská Kajňa 49 10806237
     151/2012 Oslovič Ján 175     20.12.2012 Oslovič Ján Slovenská Kajňa 49 10806237
     152/2012 VVS, a.s. 170,33     21.12.2012 VVS, a.s. Komenského 50, KE 36570460
     153/2012 AG sport s.r.o. 84     21.12.2012 AG sport s.r.o. Šipošovské Kračany 312 45953601
     154/2012 Obec Slovenská Kajňa 1000     21.12.2012 Obec Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa 00332852
     155/2012 Unitrade Vranov 208,64     21.12.2012 Unitrade Vranov Čemernianska 2, VT 31728138
     156/2012 Unitrade Vranov 16,30     21.12.2012 Unitrade Vranov Čemernianska 2, VT 31728138
     157/2012 E.Michalov nábytok 378,30   č. 52/2012 21.12.2012 Eduard Michalov nábytok Staničná 1261, VT 34331085
     158/2012 KUR-VOD-PLYN 220   č.51/2012 27.12.2012 KUR-VOD-PLYN, M.Dudáš Benkovce 58 46323741
     159/2012 UNIQA Poisťovňa, a.s. 60,48     27.12.2012 UNIQA Poisťovňa, a.s. Lazarecká 15, BA 00653501
     160/2012 Okná Martin Trade s.r.o. 1630,93   č. 53/2012 27.12.2012 Okná Martin Trade s.r.o. Božčická 370, Dlhé Klčovo 44993943
     161/2012 Ľ. Hovanec - ALLUMA 450   č. 54/2012 27.12.2012 Ľ. Hovanec - ALLUMA Nižný Hrabovec 178 40998541
     162/2012 SPP, a.s. 1365     27.12.2012 Slovenský pĺynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, BA 35815256
     163/2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. 69,85     27.12.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
     164/2012 Ing. Marek Hurný 119,48     28.12.2012 Ing. M.Hurný - služby PO Soľ 369 37353314
     165/2012 Merkury Market Slovakia, s.r.o. 379,55   č. 55/2012 28.12.2012 Merkury Market Slovakia, s.r.o. Duklianska 11, Prešov 36501891
     166/2012 Oslovič Ján 1008,40   č. 56/2012 28.12.2012 Oslovič Ján Slovenská Kajňa 49 10806237
     167/2012 3B kom.spol. 278,64   č. 57/2012 28.12.2012 3B kom.spol. Medzianky 88 31688101
     168/2012 Alex kovový a školský nábytok 1689,60   č. 59/2012 28.12.2012 Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870, Komárno 36553859
     169/2012 Školex, s.r.o. 1686,05   č. 60/2012 28.12.2012 Školex, s.r.o. Horárska 12, Bratislava 31396763
     170/2012 Eurox, s.r.o. 1545,20   č. 61/2012 28.12.2012 Eurox, s.r.o. Smetanova 1635/9,Trenčín 36333972
     171/2012 Antónia Kačmárová 474   č. 62/2012 28.12.2012 Antónia Kačmárová Slovenská Kajňa 144 45952582
     172/2012 Antónia Kačmárová 1540   č. 63/2012 28.12.2012 Antónia Kačmárová Slovenská Kajňa 144 45952582
     173/2012 Antónia Kačmárová 358   č. 64/2012 28.12.2012 Antónia Kačmárová Slovenská Kajňa 144 45952582
     174/2012 B2B Partner s.r.o. 1416   č. 58/2012 28.12.2012 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, BA 44413467
     175/2012 Dataservis Vranov, s.r.o. 573,34   č. 65/2012 28.12.2012 Dataservis Vranov, s.r.o. Námestie slobody 2, VT 36734039
     176/2012 Slovak Telekom, a.s. 25,67     11.01.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469
     177/2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. 11,30     14.01.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503
     178/2012 VSE, a.s. 2,59     14.01.2013 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31, Košice 36211222
     1/2013 Orange Slovensko, a.s. 37,65    

     15.01.2013

     Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
     2/2013 JurisDat - M.Medlen 22     24.01.2013 JurisDat - M.Medlen,red. škola Ondavská 8, Bratislava 11821973
     3/2013 VSE, a.s. 731     06.02.2013 Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31, Košice 36211222
     4/2013 Mgr. H.Turzíková 150     06.02.2013 Mgr. H.Turzíková Energetikov, Prievidza  
     5/2013 Slovak Telekom, a.s. 25,44     11.02.2013 Slovak Telekom, a.s. Kardžičova 10, Bratislava 35763469
     6/2013 SPP, a.s. 1323     11.02.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, BA 35815256
     7/2013 Orange Slovensko, a.s. 35,93     11.02.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
     8/2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 101,12     11.02.2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     9/2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 7,90     11.02.2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     10/2013 Unitrade Vranov, s.r.o 258,56     12.02.2013 Unitrade vranov, s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     11/2013 Unitrade Vranov, s.r.o. 20,20     12.02.2013 Unitrade Vranov, s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     12/2013 ABsystem Slovakia, s.r.o. 72     13.02.2013 ABsystem Slovakia, s.r.o. Hadovská 870, Komárno 36707741
     13/2013 Komenský, s.r.o. 13,80     22.02.2013 Komenský, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977
     14/2013 VSE, a.s. 2     22.02.2013 Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31, Košice 36211222
     15/2013 F.Fabian - Dataservis 34,39     01.03.2013 F.Fabian - Dataservis Námestie slobody 2, VT 10719814
     16/2013 Dataservis Vranov, s.r.o. 330,95     01.03.2013 Dataservis Vranov, s.r.o. Námestie slobody 2, VT 36734039
     17/2013 SPP, a.s. 1247     05.03.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, BA 35815256
     18/2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 69,12     06.03.2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     19/2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 5,40     06.03.2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     20/2013 Unitrade Vranov, s.r.o. 122,88     06.03.2013 Unitrade Vranov, s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     21/2013 Unitrade Vranov, s.r.o. 9,60     06.03.2013 Unitrade Vranov, s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     22/2013 Slovak Telekom, a.s. 25,55     07.03.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, BA 35763469
     23/2013 Komenský, s.r.o. 13,80     08.03.2013 Komenský, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977
     24/2013 COOP Jednota Vranov 31,86     11.03.2013 COOP Jednota Vranov Námestie slobody 79, VT 31737200
     25/2013 Hoval SK, s.r.o. 325,26     13.03.2013 Hoval SK, s.r.o. Krivá 23, Košice 35711051
     26/2013 Orange Slovensko, a.s. 28,65     24.03.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
     27/2013 M.Kapallová - KAPAP 1029,20     21.03.2013 M.Kapallová - KAPAP Strojnícka 9, Prešov 33952264
     28/2013 Dataservis Vranov, s.r.o. 201,82     27.03.2013 Datservis Vranov, s.r.o. Námestie slobody 2, VT 36734039
     29/2013 F.Fabian - Dataservis 86,51     27.03.2013 F.Fabian - Dataservis Námestie slobody 2, VT 10719814
     30/2013 Hagleitner Bratislava 196,31     27.03.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35840790
     31/2013 VVS, a.s. 206,23     27.03.2013 Východslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460
     32/2013 KUR-VOD-PLYN 200     02.02.2013 KUR-VOD-PLYN, M.Dudáš Benkovce 58 46323741
     33/2013 SPP, a.s. 683     03.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, BA 35815256
     34/2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 152,32     05.04.2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     35/2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 11,90     05.04.2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa  
     36/2013 Slovak Telekom, a.s. 30,28     08.04.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469
     37/2013 ELMIT, s.r.o. 475     08.04.2013 ELMIT, s.r.o. Herlianska 1084, VT 46143297
     38/2013 Unitrade Vranov, s.r.o. 20,90     08.04.2013 Unitrade Vranov, s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     39/2013 Unitrade Vranov, s.r.o. 267,52     08.04.2013 Unitrade Vranov, s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     40/2013 Slavomír Duda TOP-SERVIS 50     10.04.2013 Slavomír Duda TOP-SERVIS Tovarné 329 37351818
     41/2013 Ing. M.Hurný 119,48     16.04.2013 Ing. M.Hurný - služby PO Soľ 369 37353314

     42/2013

     Komenský, s.r.o. 13,80     16.04.2013 Komenský, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977
     43/2013 COOP Jednota Vranov 41,05     16.04.2013 COOP Jednota Vranov Námestie slobody 79 31737200
     44/2013 Orange Slovensko 46,32     22.04.2013 Orange SLovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
     45/2013 Uniqa poisťovňa, a.s. 577,24     22.04.2013 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazarecká 15, Bratislava 00653501
     46/2013 Václav Iľov - WaTel 600     22.04.2013 Václav Iľov - WaTel Soľ 390, 094 35 43258166
     47/2013 Oslovič Ján 155     02.05.2013 Oslovič Ján Slovenská Kajňa 49, 09402 10806237
     48/2013 Dataservis Vranov, s.r.o. 87,17     02.05.2013 Dataservis Vranov, s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 36734039
     49/2013 Východoslovenská energetika a.s. 731     02.05.2013 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222
     50/2013 ORS Chemes - Hotel 645,40     03.05.2013 ORS Chemes - Hotel, J.Kudroč Kaluža 219, 072 36 35453770
     51/2013 COOP Jednota Vranov 91,49     07.05.2013 COOP JEdnota Vranov Nám. slobody 79, 093 01 31737200
     52/2013 Datakabinet s.r.o. 399     09.05.2013 Datakabinet s.r.o.

     Poľnohospodárov 6,971 01 Prievidza

     46100385
     53/2013 Slovak Telekom, a.s. 35,75     09.05.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469
     54/2013 F. Fabian - Dataservis 210     09.05.2013 F. Fabian - Dataservis Nám. slobody 2, Vranov n/T 10719814
     55/2013 Unitrade Vranov s.r.o. 104,96     09.05.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     56/2013 Unitrade Vranov s.r.o. 8,20     09.05.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     57/2013 Komenský s.r.o. 13,80     10.05.2013 Komenský s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977
     58/2013 Merkury Market Slovakia s.r.o. 383,26     13.05.2013 Merkury Market Slovakia s.r.o. Duklianska 11, Prešov 36501891
     59/2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 6,50     13.05.2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa, 094 02  
     60/2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 83,20     13.05.2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa, 094 02  
     61/2013 Orange Slovensko, a.s. 42,84     14.05.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
     62/2013 KAS Plus s.r.o. 62,21     17.05.2013 KAS Plus s.r.o. Mlynská 1487/105, VT 45669767
     63/2013 Mikuláš Labon 680     27.05.2013 Mikuláš Labon Tolstého 1001/8, VT 14327911
     64/2013 Maquita s.r.o. 47,06     27.05.2013 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, N.Právno 36316881
     65/2013 SPP, a.s. 1138,06     27.05.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, BA 35815256
     66/2013 Arena Cedent s.r.o. 217     31.05.2013 Arena Cedent s.r.o. Dobrianskeho 1639, VT 36714909
     67/2013 Arena Cedent s.r.o. 16,22     31.05.2013 Arena Cedent s.r.o. Dobrianskeho 1639, VT 36714909
     68/2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 119,04     04.06.2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa, 094 02  
     69/2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa 9,30     04.06.2013 ŠJ pri MŠ Slov. Kajňa Slovenská Kajňa, 094 02  
     70/2013 SPP, a.s. 119     04.06.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, BA 35815256
     71/2013 Dataservis Vranov 161,95     07.06.2013 Dataservis Vranov s.r.o. Nám. slobody 2, VT 36734039
     72/2013 Slovak Telekom a.s. 25,79     07.06.2013 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, BA 35763469
     73/2013 COOP Jednota Vranov 46     07.06.2013 COOP JEdnota Vranov Nám. slobody 79, VT 31737200
     74/2013 Komenský s.r.o. 13,80    

     07.06.2013

     Komenský s.r.o. Park mládeže 1, KE 43908977
     75/2013 Unitrade Vranov 337,92     11.06.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     76/2013 Unitrade Vranov 26,40     11.06.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     77/2013 Stavebniny Domaša s.r.o. 170     13.06.2013 Stavebniny Domaša s.r.o. Malá Domaša 127, 094 02 44281331
     78/2013 Orange Slovensko a.s. 27,74     14.06.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
     79/2013 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 203,34     4.07.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1, BA 35840790
     80/2013 Východoslov. vodárenská spol. 309,68     4.07.2013 VVS a.s. Komenského 50, KE 36570460
     81/2013 Dataservis Vranov 174,11     4.07.2013 Dataservis Vranov s.r.o. Námestie Slobody, VT 36734039
     82/2013 F. Fabian - Dataservis 57,16     4.07.2013 F. Fabian - Dataservis NámestieSlobody 2, VT 10719814
     83/2013 Komenský s.r.o. 13,80     8.07.2013 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, KE 43908977
     84/2013 SPP 110     8.07.2013 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A, BA 35815256
     85/2013 Unitrade Vranov s.r.o. 303,36     8.07.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     86/2013 Unitrade Vranov s.r.o. 23,70     8.07.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     87/2013 COOP Jednota VT 73,60     12.07.2013 COOP Jednota Námestie Slobody 79, VT 31737200
     88/2013 Ing. Marek Hurný - Služby PO 119,48     12.07.2013 Ing. Marek Hurný - Služby PO Soľ 369 37353314
     89/2013 Slovak Telecom a.s. 23,69     12.07.2013 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, BA 35763469
     90/2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa 119,04    

     12.07.2013

     ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa  
     91/2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa 9,30     12.07.2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa  
     92/2013 Orange Slovensko 22,50     15.07.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, BA 35697270
     93/2013 Peter Michalov 350,40     15.07.2013 Peter Michalov Malá Domaša 76 46236961
     94/2013 ŠEVT a.s. 140,45     31.07.2013 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, BB 31331131
     95/2013 Unitrade Vranov s.r.o. 60,16     6.08.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     96/02013 Unitrade Vranov s.r.o. 4,70     6.08.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     97/2013 Komenský s.r.o. 13,80     8.08.2013 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, KE 43908977  
     98/2013 SPP a.s. 110     8.08.2013 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A, BA 35815256
     99/2013 VSE a.s. 731     8.08.2013 VSE a.s. Mlynská 31, KE 36211222
     100/2013 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 158,70     13.08.2013 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Hrachová 34, BA 0017323266
     101/2013 Slovak Telecom a.s. 22,86     20.08.2013 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, BA 35763469  
     102/2013 Orange Slovensko 22,50     20.08.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, BA 35697270
     103/2013 VSE a.s. 3     20.08.2013 VSE a.s. Mlynská 31, KE 36211222
     104/2013 Stavebniny Domaša 254,35     20.08.2013 Stavebniny Domaša s.r.o. Malá Domaša 127 44281331
     105/2013 ASC s.r.o. 129     11.09.2013 ASC s.r.o. Svoradova 7/1, BA 31361161
     106/2013 Slovak Telecom a.s. 34,75     11.09.2013 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, BA 35763469
     107/2013 Unitrade Vranov s.r.o. 4,70     12.09.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     108/2013 Unitrade Vranov s.r.o. 60,16     12.09.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     109/2013 Dataservis Vranov 234,26     12.09.2013 Dataservis Vranov s.r.o. Námestie Slobody 2, VT 36734039
     110/2013 Komenský s.r.o. 13,80     12.09.2013 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, KE 43908977
     111/2013 SPP a.s. 228     12.09.2013 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A, BA 35815256
     112/2013 Orange Slovensko 22,50     13.09.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, BA 35697270
     113/2013 Allianz Slovenská poisťovňa 165,97     23.09.2013 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Štúrova 7, KE 00151700
     114/2013 AD REM 134     25.09.2013 AD REM Distribučná agentúra Manesovo Námestie 6, BA 11782889
     115/2013 IVES Košice 155,35     25.09.2013 IVES Košice ČSL armády 20, KE 00162957
     116/2013 Dataservis Vranov 188,86     3.10.2013 Dataservis Vranov s.r.o. Námestie Slobody, VT 36734039
     117/2013 Dataservis Vranov 184,55     3.10.2013 Dataservis Vranov s.r.o. Námestie Slobody, VT 36734039
     118/2013 SPP a.s. 709     3.10.2013 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A, BA 35815256
     119/2013 VVS a.s. 237,37     4.10.2013 VVS a.s. Komenského 50, KE 36570460
     120/2013 COOP Jednota VT 201,61     4.10.2013 COOP Jednota VT Námestie Slobody 79, VT 31737200
     121/2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa 130,56     7.10.2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa  
     122/2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa 10,20     7.10.2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa
     123/2013 Unitrade Vranov s.r.o. 247,04     8.10.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     124/2013 Unitrade Vranov s.r.o. 19,30     8.10.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     125/2013 Slovak Telekom a.s. 35,53     9.10.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA 35763469
     126/2013 Komenský s.r.o. 13,80     10.10.2013 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, KE 43908977
     127/2013 Hoval SK s.r.o. 325,26     10.10.2013 Hoval SK s.r.o. Krivá 23, KE 35711051
     128/2013 Orange Slovensko 45     15.10.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, BA 35697270
     129/2013 M. Kapallová - KAPAP 1012,60     18.10.2013 M. Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, Ľubotice 33952264
     130/2013 Ing. Marek Hurný - Služby PO 119,48     18.10.2013 Ing. Marek Hurný - Služby PO Soľ 369 37353314
     131/2013 WaTel - V. Iľov 600     21.10.2013 WaTel - V. Iľov Soľ 390 43258166
     132/2013 Brtáň Ján - Plynoservis 398,40     21.10.2013 Brtáň Ján Hermanovce n/T. 82 14322731
     133/2013 Jozef Dudáš - Benkovce 200     25.10.2013 Jozef Dudáš - Benkovce Benkovce 58 47390972
     134/2013 Hagleitner Bratislava 130,86     25.10.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1, BA 35840790
     135/2013 Top Servis 50     29.10.2013 Top Servis Slavomír Duda Tovarné 329 37351818
     136/2013 Alda Vranov 70     29.10.2013 Alda Vranov s.r.o. Hudcovce 67 36463116
     137/2013 Dataservis Vranov 374,62     4.11.2013 Dataservis Vranov s.r.o. Námestie Slobody 2, VT 36734039
     138/2013 SPP 1172     5.11.2013 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 35815256
     139/2013 Východoslovenská Energetika 731     5.11.2013 VSE a.s. Mlynská 31, Košice 36211222
     140/2013 ARES spoločnosť s.r.o. 1,40     5.11.2013 ARES spoločnosť s.r.o. Bratislava Banselova 4, BA 31363822
     141/2013 ARES spoločnosť s.r.o. 2,50     5.11.2013 ARES spoločnosť s.r.o. Bratislava Banselova 4, BA 31363822
     142/2013 UNION Poisťovňa 50     5.11.2013 UNION a.s. Bajkalská 29/A, BA 31322051
     143/2013 Slovak Telekom 30,41     7.11.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA 31777741
     144/2013 ŠJ pri MŠ v Slov. Kajni 9.60     7.11.2013 ŠJ pri MŠ v Slov. Kajni Slovenská Kajňa  
     145/2013 ŠJ pri MŠ v Slov. Kajni 122,88     7.11.2013 ŠJ pri MŠ v Slov. Kajni Slovenská Kajňa  
     146/2013 TECHADO s.r.o. 339,10     7.11.2013 TECHADO s.r.o. Podčičva 155 46046194
     147/2013 Zmuda Ján 48,60     7.11.2013 Zmuda Ján Slovenská Kajňa 167 33274053
     148/2013 Unitrade Vranov 249,60     7.11.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, Vranov 31728138
     149/2013 Unitrade Vranov 19,50     7.11.2013 Unitrade Vranov Čemernianska 2, Vranov 31728138
     150/2013 Okno Vranov 48,29     8.11.2013 Okno Vranov J. Džurdženik Sedliská 191 43089500
     151/2013 COOP Jednota Vranov 8     11.11.2013 COOP Jednota Vranov Námestie Slobody 79, VT 31737200
     152/2013 Komenský s.r.o. 13,80     11.11.2013 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, KE 43908977
     153/2013 Orange Slovensko  26,48     13.11.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, BA 35697270
     154/2013 KAS Plus s.r.o. 133,80     15.11.2013 KAS Plus s.r.o. Mlynská 1487/105, VT 45669767
     155/2013 ŠKOLEX, s.r.o. 1595,40     19.11.2013 ŠKOLEX s.r.o. Horárska 12, BA 31396763
     156/2013 Jozef Hurný 203,47     21.11.2013 J. Hurný - Kontrola a oprava has. techniky Soľ, 369 17294797
     157/2013 A.B.I.E.S. s.r.o. 232,20     28.11.2013 A.B.I.E.S. s.r.o. - Záhradníctvo Ružová Dolina 6, BA 35828501
     158/2013 Poradca podnikateľa s.r.o. 81,97     28.11.2013 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, ZA 31592503
     159/2013 Vintex s.r.o. 207,65     2.12.2013 Vintex s.r.o. Vranov Budovateľská 1290, VT 31700438
     160/2013 KAS Plus s.r.o. 172,82     4.12.2013 KAS Plus s.r.o. Mlynská 1487/105, VT 45669767
     161/2013 M. Boroš - ABM Technik 399     4.12.2013 M. Boroš - ABM Technik Nižný Kručov 104 35343320
     162/2013 SPP 1381     4.12.2013 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 35815256
     163/2013 Okná Martin trade s.r.o. 1345,09     4.12.2013 Okná Martin trade s.r.o. Dlhá 155, Dlhé Klčovo 44993943
     164/2013 Dataservis Vranov 67,85     5.12.2013 Dataservis Vranov s.r.o. Námestie Slobody 2, VT 36734039
     165/2013 KAS Plus s.r.o. 150,64     5.12.2013 KAS Plus s.r.o. Mlynská 1487/105, VT 45669767
     166/2013 Slovenská pošta a.s. 6     6.12.2013 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, BB 36631124
     167/2013 Unitrade 217,60     6.12.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     168/2013 Unitrade 17     6.12.2013 Unitrade Vranov s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     169/2013 Komenský s.r.o. 13,80     6.12.2013 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, KE 43908977
     170/2013 Slovak Telekom  42,64     9.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA 35763469
     171/2013 Obecný úrad Slovenská Kajňa 699,16     9.12.2013 Obecný úrad Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa 00332852
     172/2013 Obecný úrad Slovenská Kajňa 1500     9.12.2013 Obecný úrad Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa 00332852
     173/2013 Obecný úrad Slovenská Kajňa 500     9.12.2013 Obecný úrad Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa 00332852
     174/2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa 10,90     9.12.2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa  
     175/2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa 139,52     9.12.2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa  
     176/2013 Obec Benkovce 544     10.12.2013 Obec Benkovce Benkovce 22 00332267
     177/2013 Miroslav Dzurik 549     11.12.2013 Miroslav Dzurik Sídlisko Lúčna 2717/32, VT 41390202
     178/2013 Alex Kovový a školský nábytok 468     11.12.2013 Alex Kovový a školský nábytok Hadovská 870, Komárno 36553859
     179/2013 3soft Vranov s.r.o. 987     12.12.2013 3soft Vranov s.r.o. Duklianskych Hrdinov 2473, VT 36448931
     180/2013 Učebné pomôcky Slovakia 980,53     12.12.2013 Učebné pomôcky Slovakia Malachovská cesta 17, BB 45932212
     181/2013 Elsatex - Ing. F. Sarik 239,96     13.12.2013 Elsatex - Ing. F. Sarik Ondavské Matiašovce 56 10804692
     182/2013 COOP Jednota Vranov 380,25     13.12.2013 COOP Jednota Spotrebné družstvo Námestie Slobody 79, VT 31737200
     183/2013 Služby PO Ing. Marek Hurný 119,48     13.12.2013 Služby PO Ing. Marek Hurný Soľ 369 37353314
     184/2013 LegalSoft s.r.o. 1189,80     16.12.2013 LegalSoft s.r.o. Partizánska 34, Turč. Teplice 44854056
     185/2013 KVANT s.r.o. 1694,18     16.12.2013 KVANT s.r.o. Mlynská Dolina 0, BA 31398294
     186/2013 Willex s.r.o. 102,69     16.12.2013 Willex s.r.o. Ul. Roľníckej školy 10, Komárno 35964723
     187/2013 Unitech Ing. P. Vaľovčin 373,90     18.12.2013 Unitech Ing. P. Vaľovčin Námestie Slobody 1000 35341033
     188/2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa 8,50     18.12.2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa  
     189/2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa 108,80     18.12.2013 ŠJ pri MŠ Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa  
     190/2013 Poradca podnikateľa s.r.o. 19,98     19.12.2013 Poradca podnikateľa s.r.o. M. Rázusa 23A, ZA 31592503
     191/2013 ELMIT s.r.o. 374,44     20.12.2013 ELMIT s.r.o. Herlianska 1084, VT 46143297
     192/2013 Unitrade 148,48     20.12.2013 Unitrade s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     193/2013 Unitrade  11,60     20.12.2013 Unitrade s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     194/2013 Unitrade  84     20.12.2013 Unitrade  s.r.o. Čemernianska 2, VT 31728138
     195/2013 Kamea Computer Systems a.s. 507,90     23.12.2013 Kamea Computer Systems a.s. Sabinovská 67, PO 36468924
     196/2013 Dataservis Vranov 211,08     27.12.2013 Dataservis Vranov s.r.o. Námestie Slobody 2, VT 36734039
     197/2013 Uniqa poisťovňa a.s. 226,50     23.12.2013 Uniqa poisťovňa a.s. Lazaretská 15, BA 00653501
     198/2013 KAS Plus 469,02     27.12.2013 KAS Plus Mlynská 1487/105, VT

     45669767

     199/2013 Ján Oslovič 2029,51     30.12.2013 Ján Oslovič Slovenská Kajňa 49 10806237
     200/2013 Ján Oslovič 1157,06     30.12.2013 Ján Oslovič Slovenská Kajňa 49 10806237
     201/2013 INKO - Kolečava Vladimír 200     30.12.2013 INKO - Kolečava Vladimír Sedliská 326 14323249
     202/2013 Orange Slovensko 21,20     30.12.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, BA 35697270
     203/2013 Orange Slovensko 32,44     30.12.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, BA 35697270
     204/2013 Komenský s.r.o. 13,80     7.1.2014 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
     205/2013 VVS a.s. 124,19     8.1.2014 VVS a.s. Komenského 50, Košice 36570460
     206/2013 Slovak Telekom 28,08     9.1.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA 35763469
     207/2013 Orange Slovensko 10,64     13.1.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, BA 35697270
      

     Ďalšie faktúry sa nachádzajú na tejto stránke:

     http://www.rov.sk/zverejnenie.php?uid=199