• Konzultačné hodiny pre verejnosť

    • Výchovný poradca – Mgr. Jana Mydlová

      

     Streda – 10:30 – 13:30 hod.

     Štvrtok – 7:45 – 9:25 hod.

      

      

      

     Koordinátor pre žiakov s ŠVVP – Mgr. Jana Mydlová

      

     Streda – 12:30 – 13:30 hod.

      

      

      

     Prvý ročník – Mgr. Daniela Tkáčová

      

     Pondelok – 11:35 – 12:20 hod.