• Otvorenie školy

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ pripravuje riaditeľ školy otvorenie našej školy od 1. júna 2020 pre žiakov 1 . - 5. ročníka. Okrem prezenčného vyučovania bude pokračovať aj naďalej dištančné vzdelávanie. Podrobnosti súvisiace s bezpečným nástupom detí do školy a do ŠKD zverejníme v následujúcom týždni. Čestné prehlásenia pre žiakov a učiteľov, ktoré je potrebné doručiť do školy pred prvým nástupom, sú zverejnené v tlačivách na stiahnutie v sekcii "Koronavírus - dôležité" https://zsslovkajna.edupage.org/a/koronavirus-dolezite?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyNSZzdWJwYWdlPTc%3D

     • Dôležitý oznam - Testovanie 2. kolo

      Milí rodičia a žiaci.

      NÚCEM pripravil pre žiakov aj tento rok sériu elektronických testovaní z rôznych typov gramotností (čitateľská, matematická, prírodovedná), z vyučovacích jazykov, matematiky a cudzích jazykov. Naša škola sa tak isto ako predchádzajúce roky do tohto testovania zapojí. Tentoraz to ale nebude prebiehať v škole ako doteraz, ale individuálne z domu v rámci online vyučovania.

     • Návod

      Milí rodičia a žiaci. Pripravili sme pre vás krátky návod, ako môžete posielať cez Edupage správy s prílohou. Dúfame, že pomôže tým, ktorí ešte trocha tápajú pri práci s Edupage a zlepší to vašu komunikáciu s učiteľmi a medzi sebou.

     • Zmena spôsobu hodnotenia žiakov

      Zmena spôsobu hodnotenia žiakov

      Riaditeľstvo ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa po dôkladnom zvážení vzniknutej situácie, ktorá vznikla v dôsledku prerušenia vyučovania a na základe "Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020" mení spôsob záverečného hodnotenia žiakov v týchto predmetoch:

     • Zápis do 1.ročníka

      Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Slovenská Kajňa
      pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

      1. osobne, bez prítomnosti dieťaťa (len jeden zákonný zástupca!)

      dňa 29. apríla 2020 (streda) od 8,00 – 16,00 hod.

      v budove základnej školy.

      Na zápis treba priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a 9€ na pomôcky do prvého ročníka, alebo

     • OZNAM

      OZNAM

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga školy ostanú zatvorené až do odvolania.

      Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov.
      Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdes

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 3. 6. 2020
  • Fotogaléria

   • Žiacky ples 2020
   • Karneval Január 2020
   • Hokejový zápas Košice - Zvolen 6.12.2019
   • Navštívil nás sv. Mikuláš
   • Pasovačka prvákov
   • Prváci sadia svoj vlastný stromček...
   • Futbalový turnaj starších žiakov
   • Športový deň September 2019
   • Turistická vychádzka a sv. omša v kostolíku Trepec