• Novinky

      • Deň Zeme

      • Už od roku 1970 oslavujeme 22. apríl ako Deň Zeme. Naši žiaci urobili v tento deň množstvo krásnych vecí pre našu Zem aktivitami vonku, aj v triede. Vysádzali nové okrasné záhony, strihali, upravovali už vytvorené zákony na školskom dvore, vytvorili senzorický chodník, vyvýšený záhon, sadili zemiaky na školskom pozemku, čistili okolie školy. Mladší žiaci mali prednášky s poľovníkmi, eko - kvízy, filmy a vytvárali eko plagáty. Spramávajme sa k našej krásnej planéte tak, akoby bol každý deň Dňom Zeme.

      • Talenty 2022

      • Dňa 22. 4. 2022 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v speve ľudových piesní TALENTY v Dlhom Klčove.

       Našu ZŠ na nej reprezentoval Marek Kačmár z IX. A triedy a umiestnil sa v striebornom pásme. Srdečne blahoželáme.

      • Marec - Mesiac knihy

      • “Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.” ― Joseph Addison

       Celý mesiac bol zameraný na aktivity s knihou - starší čítajú mladším, dialogizované čítanie, návšteva knižnice, bábkové divadlo, výroba vlastného leporela, záložky do knihy, puzzle spisovateľov, pexetrio, výroba obalu mojej obľúbenej knihy, Hviezdoslavov Kubín a mnohé iné aktivity.

       Deťom sa aktivity páčili a záujem o knižky aj napriek digitálnym technológiám neklesá.

       Týmito aktivitami chceme motivovať žiakov k čítaniu a prehlbovať lásku ku knihám.

      • Veľký úspech - Pytagoriáda

      • V dňoch 29.- 30.3.2022 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Pytagoriády.

       Žiak Tomas Tomko (3.ročník) sa umiestnil na krásnom 1.mieste. Tešíme sa z úspechu nášho žiaka a blahoželáme mu.

       Žiačka Jana Šregerová (4. ročník) a Adam Baran (3. ročník) získali v okresnom kole titul "úspešného riešiteľa.

       Ešte raz blahoželáme

      • Pasovanie prvákov

      • Naši malí prváci absolvovali svoju oficiálnu pasovačku. Zabavili sa, potrápili, no boli veľmi šikovní a nakoniec úspešne zvládli všetky úlohy. Vitajte prváci. Gratulujeme!